news

Họp Bộ phận Thường trực và các Tổ công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội

(02:31, 08/09/2017)

      Chiều ngày 6/9 UBND huyện tổ chức Họp Bộ phận Thường trực và các Tổ công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng chí Vũ Ngọc Trường – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện về dự, chỉ đạo cuộc họp.
 


 

      Tại cuộc họp các đại biểu đã thông qua Quyết định về việc thành lập Bộ phận Thường trực và các Tổ công tác đôn đốc, giám sát kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội huyện Hải Hậu. Trong đó, Trưởng Bộ phận là đồng chí Mai Xuân Hòa – Huyện ủy viên, Trưởng Phòng VH-TT huyện. Theo Quyết định sẽ có 8 Tổ công tác đôn đốc, giám sát kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thành lập. Mỗi tổ có Tổ trưởng, Tổ phó là lãnh đạo các phòng, ban của huyện; thành viên Tổ là Chủ tịch Ủy ban MTTQ và cán bộ phụ trách văn hóa các xã, thị trấn trong vùng.
      Bộ phận Thường trực và các Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ thẩm định kết quả thực hiện nếp sống văn hóa theo Hướng dẫn số 34 của UBND huyện. Hàng tháng tổ chức thẩm định, tổng hợp và công khai kết quả thực hiện của các xóm, TDP. Đồng thời, phối hợp với hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, phấn đấu trong năm 2017 tất cả các xóm, TDP ở các xã, thị trấn đều thực hiện tốt Hướng dẫn 34 của UBND huyện. Bộ phận Thường trực và các Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hỗ trợ kinh phí theo quy định hiện hành.
      Tại Hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn đã phát biểu tham luận về những thuận lợi, khó khăn ở đơn vị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội theo Hướng dẫn 34 của UBND huyện. Qua đó, cho thấy các đơn vị đều thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang, thực hiện vòng hoa luân chuyển, không làm cỗ tràn lan, cũng như khóc thuê, khóc mướn trong đám tang. Tuy nhiên, việc thực hiện không làm cỗ và ăn cỗ không lấy phần ở đám hỷ tại các đơn vị chưa triệt để; riêng có xã Hải Hòa là đơn vị điển hình vì đến thời điểm này đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
 


 

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương xã Hải Hòa cũng như một số đơn vị khác đã nỗ lực triển khai có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng chí đề nghị, ngay sau cuộc họp này, các Tổ công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội tổ chức họp triển khai thực hiện Hướng dẫn 34 của UBND huyện. Qua đó, đề ra những giải pháp thực hiện quyết liệt việc không làm cỗ và ăn cỗ lấy phần ở tất cả các xóm, TDP. Các tổ một tháng họp ít nhất 1 lần, tùy vào điều kiện có thể mời lãnh đạo địa phương và thường vụ phụ trách vùng dự, chỉ đạo. Đồng thời, thông báo kết quả, những vướng mắc về Bộ phận Thường trực của huyện để tổng hợp, báo cáo. Huyện cũng sẽ có cơ chế thưởng 50 triệu đồng đối với xã, thị trấn thực hiện tốt Hướng dẫn 34 của UBND huyện vào cuối năm 2017.

Như Xuân 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |