news

Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

(09:06, 05/02/2024)

    Chiều ngày 1-2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
     Tại điểm cầu huyện Hải Hậu có đồng chí Trần Thế Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06; các đồng chí thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc Đề án 06 của huyện
 
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Hải Hậu
 

    2 năm qua, việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 đã được Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công an tỉnh đã phát huy vai trò Cơ quan Thường trực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện, các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ công tác Đề án 06 theo lộ trình Đề án; phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương triển khai, sơ kết, báo cáo tiến độ kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Đề án theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Ban hành 197 văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị thực hiện. 100% các sở, ngành, địa phương đã thành lập Tổ công tác, ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06.
    Về thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, từ 1-1-2022 đến ngày 29-1-2024 đã giải quyết 25/25 dịch vụ công thiết yếu, đạt 100%, tiếp nhận 723.637 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, trong đó 11 dịch vụ công của lực lượng Công an tiếp nhận, giải quyết 517.946 hồ sơ; 14 dịch vụ công của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết 205.691 hồ sơ. Kết quả giải quyết dịch vụ công, đã tiếp nhận và giải quyết 60.798 hồ sơ. Công tác thực hiện số hóa dữ liệu, đã giải quyết 894.703/978.122 hồ sơ, đạt 91,41%. Sở Tư pháp đã thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch được 1.823 dữ liệu từ ngày 1-2-2018 trở về trước đang lưu trữ tại Sở Tư pháp, đạt 100%. Về phát triển công dân số, đã cấp căn cước công dân cho gần 1,7 triệu công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, là một trong những địa phương đứng đầu toàn quốc về việc hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã và đang triển khai 22/44 mô hình điểm, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh...
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương và ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, Tổ công tác Đề án 06 các cấp tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Căn cứ vào Kế hoạch số 64/KH-TCTTKĐA ngày 31-10-2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh triển khai 44 mô hình điểm về thực hiện các nhiệm vụ; các sở, ngành, địa phương ban hành kế hoạch để triển khai nhiệm vụ, thúc đẩy, ứng dụng các tiện ích của Đề án 06 vào phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành trong triển khai Đề án 06. Theo đó, Công an tỉnh định kỳ hàng tháng, quý phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh làm việc với từng sở, ban, ngành để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 được giao; kịp thời hướng dẫn khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo dữ liệu thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp căn cước công dân. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi việc thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
    Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của các sở, ban, ngành, địa phương; tập hợp các “điểm nghẽn” của các đơn vị báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung số hoá tài liệu để xây dựng dữ liệu hệ thống trung tâm dữ liệu của tỉnh, chữ ký số và đặc biệt là ứng dụng chia sẻ dữ liệu dân cư. Các thành viên trong Ban chỉ đạo căn cứ vào nhiệm vụ được giao; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết, tính cấp thiết và lợi ích mang lại từ kết quả thực hiện Đề án 06. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bám sát nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ thực hiện của đơn vị; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Đặc biệt là triển khai các mô hình điểm Đề án 06 được phân công để thúc đẩy Đề án trên địa bàn tỉnh.
    Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Đề án 06./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |