news

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

(03:16, 10/08/2022)

    Chiều 9/8, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm – TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị
    Với mục đích thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống
 

hoi nghi trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung nam 2022.

hoi nghi trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung nam 2022.
 

    Huyện Hải Hậu đã đề ra các mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025).  Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội 2 cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin) và các chính sách giảm nghèo; từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống; đảm bảo giảm nghèo bền vững. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khởi nghiệp nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp được tập huấn nâng cao năng lực rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và kỹ năng kiểm tra giám sát, đánh giá Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, huyện đã đưa ra chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo gồm: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Phát triển giáo dục nghề nghiệp; Hỗ trợ việc làm bền vững; Giảm nghèo về thông tin; Truyền thông về giảm nghèo đa chiều; Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình.  
 

hoi nghi trien khai ke hoach thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung nam 2022.
 

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị:       Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai các nội dung của Chương trình và thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.  Tham mưu UBND huyện đình kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình.
    Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.
    Phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Các cơ quan nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác giảm nghèo. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo về quan điểm chỉ đạo và nội dung chương trình giảm nghèo của huyện./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |