news

Hội nghị triển khai kế hoạch Hội khỏe Phù Đổng huyện Hải Hậu lần thứ XI năm 2024

(03:29, 23/02/2024)

    Chiều 22/2/2024, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Hải Hậu lần thứ XI năm 2024. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.
    
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thế Hưng –TVHU – Trưởng phòng GD&ĐT huyện đã thông qua kế hoạch về Tổ chức Hội khoẻ phù đổng huyện Hải Hậu lần thứ XI và tham gia Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Nam Định lần thứ XI năm 2024; Quyết định của UBND huyện Hải Hậu về việc thành lập Ban chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng huyện lần thứ XI. Cụ thể là: Nội dung thi đấu các môn cấp huyện gồm: Môn Điền kinh (nam, nữ) cấp TH, cấp THCS; Môn Bóng bàn (nam, nữ) cấp TH, cấp THCS; Môn Cờ vua (nam, nữ) cấp TH, cấp THCS; Môn Bóng đá (nam): cấp THCS; Môn Cầu lông (nam, nữ) cấp THCS; Môn Đá cầu (nam, nữ) cấp THCS.
    Các môn tổ chức tập huấn, rèn luyện cấp huyện tham gia cấp tỉnh gồm: Môn Thể dục Aerobic cấp TH, cấp THCS; Môn Võ cổ truyền (nam, nữ) cấp THCS; Môn Vovinam (nam, nữ) cấp THCS.
    Thời gian HKPĐ cấp cơ sở (đối với cấp TH, cấp THCS) tổ chức hoàn thành trước 28/02/2024. HKPĐ cấp huyện tổ chức thi đấu các môn từ ngày 11/3/2024 đến ngày 14/3/2024. Riêng các môn tự chọn cấp THCS đã được tổ chức ngày 27, 28, 29/12/2023; Môn Bóng đá cấp THCS được tổ chức từ 26/02/2024 đến khi kết thúc. Hội khỏe sẽ khai mạc vào ngày 11/3/2024; Bế mạc ngày 14/3/2024.
 Đối tượng đựợc dự thi: Học sinh đang học tại các trường TH, THCS trong huyện; học sinh đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao đã đăng ký dự thi. Tiểu học từ 7-11 tuổi (sinh từ năm 2013 đến 2017). THCS từ 12-15 tuổi (sinh từ năm 2009 đến 2012).
 

Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, phát triển thể chất cho học sinh; Góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông; Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho huyện, tỉnh nhà và đất nước; Tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tại HKPĐ cấp huyện để tham gia HKPĐ cấp tỉnh và là tiền đề tham gia cấp toàn quốc. UBND huyện yêu cầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa của HKPĐ huyện đến toàn thể nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh; tổ chức HKPĐ cấp cơ sở (Tiểu học, THCS), cấp huyện theo quy định; tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập đa năng và thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác giáo dục thể chất và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường. HKPĐ được tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông trong huyện tham gia, qua đó vận động được đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện trong nhà trường. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức HKPĐ huyện Hải Hậu và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT; xây dựng kế hoạch tập huấn, tham dự HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XI năm 2024. Ban hành Điều lệ HKPĐ huyện Hải Hậu; hướng dẫn các xã, thị trấn, các trường TH, THCS xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức HKPĐ, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức truyền thông về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và Kế hoạch HKPĐ cấp huyện tới cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trong huyện; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về các hoạt động của HKPĐ các cấp. Đăng tải kịp thời các nội dung tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản liên quan đến tổ chức HKPĐ cấp huyện. Phòng Tài Chính - Kế hoạch phối hợp phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện. Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện có hình thức thi đua khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể thực hiện tốt các nội dung của HKPĐ các cấp theo quy định. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong thời gian tổ chức HKPĐ các cấp. Chỉ đạo các đội, tổ nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cùng cấp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra HKPĐ các cấp. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm nhất là trong các cơ sở kinh doanh ăn uống, đảm bảo sức khoẻ cho các vận động viên trong thời gian tổ chức HKPĐ cấp huyện. Bệnh viện đa khoa huyện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, bố trí 01 xe ô tô cứu thương thường trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin huyện phối hợp với phòng GDĐT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho tổ chức thi đấu các môn tại HKPĐ cấp huyện, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc. Phối hợp với phòng GDĐT phát hiện, tuyển chọn, tập huấn cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia đội tuyển huyện Hải Hậu dự thi HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XI năm 2024. Thực hiện công tác tuyên truyền về Hội khỏe phù đổng trên hệ thống Đài phát thanh của huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Điện lực Hải Hậu đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ cho tổ chức HKPĐ các cấp. UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cấp xã; chỉ đạo trường TH và THCS trên địa bàn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp cơ sở (trường TH, THCS). Chỉ đạo, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức HKPĐ các cấp đảm bảo yêu cầu theo Kế hoạch. Tuyển chọn đội tuyển để tham gia HKPĐ cấp huyện theo Kế hoạch, Điều lệ HKPĐ huyện Hải Hậu lần thứ XI năm 2024. Tăng cường, kiểm tra giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, đảm bảo sức khoẻ cho các vận động viên trong thời gian tổ chức HKPĐ trên địa bàn.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |