news

Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023

(04:16, 26/05/2023)

    Sáng ngày 26/5/2023 UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.
 

hoi nghi tong ket san xuat vu mua, vu dong nam 2022; phuong huong, nhiem vu san xuat vu mua, vu dong nam 2023

hoi nghi tong ket san xuat vu mua, vu dong nam 2022; phuong huong, nhiem vu san xuat vu mua, vu dong nam 2023

hoi nghi tong ket san xuat vu mua, vu dong nam 2022; phuong huong, nhiem vu san xuat vu mua, vu dong nam 2023

 

    Trước khi vào hội nghị, các đại biểu đã đi tham quan thực tế mô hình giống lúa chất lượng cao Hương Cốm 4, HĐ9 đang được trồng trên cánh đồng của xã Hải Thanh.
 

hoi nghi tong ket san xuat vu mua, vu dong nam 2022; phuong huong, nhiem vu san xuat vu mua, vu dong nam 2023
 

    Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022 triển khai trong điều kiện có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, cùng với nỗ lực, cố gắng của các Ban Nông nghiệp, HTXNN, hộ nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp đã chủ động khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Diện tích gieo cấy: 9.958 ha, năng suất bình quân: 53,99 tạ/ha (tăng 0,91 tạ/ha so với vụ Mùa 2021). Giá trị sản xuất đất trồng trọt năm 2022 đạt 147,34 triệu đồng/ha (tăng 5,34 triệu đồng/ha) so với năm 2021. Diện tích cây vụ Đông đạt 1.793 ha tăng 19 ha so với năm 2021. Tập trung sản xuất các cây rau, củ, quả có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định nhất là các cây rau màu truyền thống. Một số địa phương xây dựng được các mô hình cây trồng mới, mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao như: Cà chua, khoai tây, bí xanh …Trong phát triển chăn nuôi, 6 tháng cuối năm 2022, không phát sinh các ổ dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác kiểm soát vận chuyển, kiểm dịch động vật và giám sát dịch bệnh cùng với các biện pháp vệ sinh thú y, phòng dịch được tăng cường. Đã xây dựng 23 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh với bệnh dịch tả lợn và bệnh LMLM, tăng 3 cơ sở so với năm 2021. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Hải Hậu đã chủ động xây dựng phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Kiểm tra phát hiện sửa chữa máy móc, thiết bị, khơi thông dòng chảy; phối hợp giải tỏa nhiều vi phạm về công trình thủy lợi; điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy trình vận hành hệ thống công trình. Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu tích cực cho UBND xã trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất của xã, thị trấn, tổ chức triển khai các mô hình tái cơ cấu sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; Đến hết năm 2022, đã có 15 HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức Đại hội kết thúc nhiệm kỳ, kiện toàn lại bộ máy quản trị, đề ra phương hướng kinh doanh cho nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay toàn huyện có 75 HTX tại 33 xã, thị trấn. Một số HTX dịch vụ nông nghiệp đã tích cực tham gia xây dựng chuỗi liên kết, mở rộng được quy mô hoạt động sản xuất, dịch vụ. Các nội dung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021- 2025 tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả. Cơ cấu giống tiếp tục được chuyển dịch theo hướng chất lượng gắn với ổn định năng suất; trong cơ cấu giống lúa đã có trên 90% là các giống chất lượng cao; cơ giới hóa các khâu sản xuất lúa ngày càng phát triển.
 

hoi nghi tong ket san xuat vu mua, vu dong nam 2022; phuong huong, nhiem vu san xuat vu mua, vu dong nam 2023
 

     Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Văn Kỳ – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương những nỗ lực khắc phục khó khăn của các cơ quan chuyên môn và các hộ nông dân. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đưa ra những hạn chế trong vụ Mùa, vụ Đông từ đó nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung trong sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023. Trước hết, cần tập trung chỉ đạo khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa Xuân khi đến thời điểm thu hoạch. Chuẩn bị các điều kiện sản xuất như giống, vật tư có ưu thế về chất lượng và đặc biệt tuân thủ lịch thời vụ của huyện đã xây dựng trên cơ sở điều kiện thời tiết bình thường. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch. Tập trung phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông  nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, đặc biệt là công nghệ cao và cơ giới hóa nhằm tăng năng suất, chất lượng. Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng nông sản; chủ động phòng trừ, kiểm soát tốt dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Tiếp tục khảo nghiệm đánh giá diện rộng và mở rộng quy mô trình diễn các giống lúa mới có triển vọng để chọn ra giống tốt, phù hợp bổ sung vào cơ cấu giống của huyện, thay thế dần giống Bắc thơm 7 cho các vụ sản xuất tiếp theo. Đôn đốc các sản phẩm OCOP đã hết hạn hoàn thiện hồ sơ để được công nhận lại và xây dựng, công nhận thêm ít nhất 05 sản phẩm OCOP mới. Trong thâm canh lúa Mùa, thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm - càng tốt; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cơ cấu giống, phương thức gieo cấy và thời vụ gieo cấy lúa Mùa nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bệnh bạc lá, bệnh lùn sọc đen và lúa cỏ. Các địa phương có điều kiện và kinh nghiệm làm vụ Đông trên ruộng 2 lúa cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa gắn với vụ Đông; lựa chọn, quy hoạch những chân ruộng vàn và vàn cao, thuận lợi tưới tiêu để cấy lúa Mùa sớm, Mùa trung sớm và trồng cây vụ Đông. Mặt khác, thực hiện tốt các giải pháp phát triển chăn nuôi và công tác thú y, căn cứ các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định về tiêu chí NTM kiểu mẫu, quyết liệt các biện pháp để giảm nhanh chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ và trong các khu dân cư; xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh các cây trồng, đặc biệt là giống Bắc thơm 7 trong vụ Mùa, phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cho các hộ nông dân. Giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nư­ớc trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: Theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh trên đồng ruộng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đề xuất kịp thời các biện pháp phòng dịch đạt hiệu quả cao. Khảo nghiệm và xây dựng mô hình trình diễn các tiến bộ kỹ thuật để nhân ra diện rộng. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Hải Hậu bám sát lịch gieo cấy và phương thức gieo cấy của từng địa phương có kế hoạch điều hành t­ưới, tiêu hợp lý, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây lúa, cây vụ đông để đạt năng suất cao.
 

hoi nghi tong ket san xuat vu mua, vu dong nam 2022; phuong huong, nhiem vu san xuat vu mua, vu dong nam 2023
 

    Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2022.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |