news

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

(10:25, 17/08/2022)

    Sáng ngày 17/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023; Tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích cao năm học 2021-2022. Về dự hội nghị có đồng chí Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định; đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đỗ Trung Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm – TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện.
 

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

 

    Năm học 2021-2022 là năm học có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn diện tới đời sống kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động dạy và học nói riêng, tuy nhiên toàn ngành GDĐT đã nỗ lực cố gắng, luôn sáng tạo, tiên phong đi đầu trong việc ứng phó với những thay đổi và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tham mưu có chuyển biến tích cực và có hiệu quả nhất là về phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đối với trường học là công tác xây dựng chuẩn quốc gia và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Sự phối hợp với các phòng ban của huyện đạt hiệu quả. Phát huy hiệu quả vai trò của trường đạt chuẩn quốc gia, Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; công tác trường đạt chuẩn quốc gia, Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn dẫn đầu tỉnh. Các xã thị trấn quan tâm về CSVC, quy hoạch đất cho giáo dục, công tác XHHGD đã góp phần vào nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19; tham gia tổ chức tiêm vắc xin cho đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên và học sinh theo quy định đảm bảo an toàn. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được duy trì và phát triển trẻ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tự tin đặc biệt trẻ MG 5 tuổi. Chất lượng giáo dục trẻ nâng lên rõ rệt trẻ thực sự là trung tâm của các hoạt động giáo dục, một số đơn vị đã áp dụng hiệu quả một số phương pháp giáo dục tiên tiến Montessori, Steam. Thực hiện Chương trình GDPT 2018 với lớp 1, 2 và lớp 6 đạt và có nội dung vượt mục tiêu đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện về thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho lớp 3, 7. Các cuộc thi trực tuyến, trực tiếp do Sở GDĐT và Bộ GDĐT tổ chức ngành GDĐT Hải Hậu tham gia đầy đủ, đạt hiệu quả. Công tác phổ cập giáo dục-xóa mù chữ: 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD TH mức độ III, đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ III, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II. Công tác cải cách hành chính và truyền thông về giáo dục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác quản lý của BGH các trường tiến bộ rõ rệt, tham mưu kịp thời có ý thức trách nhiệm cao trong công tác quản lý. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa nhất là trong phòng chống dịch COVID-19. Thực hiền Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025” có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt. Đó là: Cấp huyện, các xã thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công các thành viên, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án; 100% CBQL và GV được tập huấn và bồi dưỡng nâng cao trình độ; CBQL và GV đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục 2019; đạt chuẩn CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV; Đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện Chương trình GDPT 2018 lớp 1, 2, 6 có hiệu quả, chất lượng giáo dục cấp MN và cấp TH, kết quả rèn luyện học sinh lớp 6, xếp loại hạnh kiểm và học lực loại giỏi học sinh lớp 7,8,9; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ…
 

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023
 

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định và đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ngành Giáo dục huyện trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ năm học mới, các đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và ngành giáo dục huyện nhà cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, cho học sinh. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, văn hóa ứng xử lành mạnh, phòng chống tai tệ nạn trong học đường. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, của Đoàn thanh niên chủ động định hướng dư luận, cung cấp thông các tin chính thống để mỗi giáo viên, học sinh biết cách sàng lọc, lựa chọn, tiếp nhận thông tin thiết thực, bổ ích và trở thành một “chiến sỹ” tham gia nhận diện phản bác thông tin xấu trên không gian mạng, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là. Cần phải củng cố mạng lưới y tế học đường trong chăm sóc sức khoẻ cho học sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bằng việc hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia, chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn; bằng việc gương mẫu của cán bộ, giáo viên trong tham gia các phong trào, nhất là trong việc tiêm Vắc- xin phòng chống Covid hiện nay. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trưởng thành về mọi mặt, vững vàng bản lĩnh chính trị, tâm huyết với nghề, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý đạt chuẩn và trên chuẩn. Quan tâm xây dựng và rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các trường học đảm bảo thực chất, đúng nhu cầu. Các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý kinh tế, nhất là việc thực hiện các khoản thu đóng góp, xã hội hóa phải đúng theo quy định của HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở giáo dục - Đào tạo; tuyệt đối không để phát sinh đơn thư tố cáo liên quan đến việc thực hiện thu - chi trong các nhà trường. Phải xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu; từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đội ngũ nhà giáo, học sinh và nhân dân về vị trí, vai trò của giáo dục - đào tạo trong sự nghiệp đổi mới; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm dành nguồn lực ngân sách và đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, để nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị và xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.
 

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023
 

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện rất kỳ vọng thành tích đạt được hôm nay sẽ là ngọn lửa thắp lên niềm tin, ý chí phấn đấu cho các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn ngành Giáo dục của huyện. Trong năm học tới, sẽ có nhiều hơn nữa thầy cô giáo, các em học sinh đạt thành tích các giải cao hơn trong học tập cũng như trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh.
 

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023

hoi nghi tong ket nam hoc 2021-2022 va trien khai nhiem vu nam hoc 2022-2023
 

    Cũng tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |