news

Hội nghị thường kỳ tháng 5/2023

(05:38, 12/05/2023)

    Chiều 11/5/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023. Đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
    Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa Xuân và rau màu các loại. Dàn lúa Xuân hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng vụ Xuân năm 2023. Triển khai nhiệm vụ nuôi trồng và khai thác thủy sản năm 2023; quản lý chặt chẽ nguồn giống thủy sản; trong tháng 4 toàn huyện đã nuôi thả 171 triệu con giống các loại. Sản lượng thủy sản tháng 4 đạt trên 3.600 tấn, đạt 80 tỷ đồng. 4 tháng sản lượng đạt đạt 430 tỷ đồng (bằng 35% kế hoạch và tăng 4,5 so với cùng kỳ năm 2022). Các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh và xử lý các tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023; rà soát, bổ sung “4 tại chỗ” và xây dựng các phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và củng cố, triển khai hoạt động của đội xung kích cấp xã; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.
    Trong xây dựng NTM: trong tháng 4 đã tích cực hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ xã Hải An hoàn thiện hồ sơ, căn cứ chứng minh, căn cứ thực địa và các điều kiện để đoàn thẩm định của tỉnh khảo sát, thẩm định xã NTM kiểu mẫu năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn còn lại rà soát, bổ sung và thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo kế hoạch.
    Hướng dẫn, đôn đốc 38 sản phẩm của các doanh nghiệp đăng ký công nhận và công nhận lại sản phẩm OCOP năm 2023 thực hiện Chu trình OCOP và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm theo quy định (trong đó 13 sản phẩm đăng ký công nhận mới, 25 sản phẩm đăng ký công nhận lại).
    Hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại Hải Thanh và của 12 xã trên địa bàn huyện (tổng số 136 lô, giá khởi điểm 103,6 tỷ; kết quả đấu được 56 lô, số tiền trúng đấu giá 44,7 tỷ đồng). Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của 6 lô đất tại Khu dân cư thương mại Hải Thanh. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh. Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp- TTCN (giá SS 2010) tháng 4 đạt trên 620 tỷ đồng, 4 tháng đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2022.
    Tập trung chỉ đạo hoàn thiện, bổ sung các thủ tục đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt các dự án khu tái định cư, khu dân cư tập trung và các dự án kè kênh. Đôn đốc tiến độ, tăng cường quản lý, giám sát chất lượng thực hiện các công trình, dự án đang triển khai. Tiếp tục triển khai các các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 02 các dự án nước sạch trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II năm 2023; Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Hải Hậu năm 2023.Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trong xây dựng NTM kiểu mẫu và tuyên truyền kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế Lao động. Tuyên truyền, vận động nhân dân và các địa phương thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023. Triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023- 2024.
    Tại hội nghị các Phòng, Ban, cơ quan đã có những ý kiến, kiến nghị, trao đổi đưa ra các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chuyên môn như: tình hình an ninh trật tự, công tác tài chính, nội vụ, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng...
 

hoi nghi thuong ky thang 5/2023
 

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tập trung chỉ đạo bảo vệ tốt dàn lúa Xuân; tăng cường kiểm tra, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh cuối vụ, nhất là sâu cuốn lá nhỏ lứa 3. Chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023. Hoàn thành tiêm phòng vụ Xuân năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch; tiêm phòng bổ sung cho gia súc, gia cầm mới phát sinh. Đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành việc thả con giống vụ Xuân- Hè đảm bảo kỹ thuật. Vận động ngư dân bám biển, bám ngư trường và thực hiện nghiêm các quy định Luật Thủy sản, quy định về chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Tăng cường xác minh, kiểm tra và xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc không vận hành thiết bị đúng quy định. Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2023; tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và TKCN tại các xã ven sông, ven biển; tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 (chuẩn bị diễn tập tại xã Hải Lý). Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời sự cố hệ thống công trình đê, kè, cống. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Điều phối NTM huyện) chủ trì ra văn bản chỉ đạo chung đối với các xã, thị trấn xây dựng NTM kiểu mẫu, xây dựng Đô thị văn minh. Quan tâm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tiêu chí môi trường, đặc biệt là mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn. Bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã Hải An NTM kiểu mẫu theo yêu cầu của Đoàn thẩm định; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, bổ sung và thực hiện các nội dung xây dựng NTM theo kế hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sản phẩm đăng ký công nhận, công nhận lại sản phẩm OCOP năm 2023 tiếp tục thực hiện chương trình OCOP và hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm theo quy định. Tăng cường các biện pháp quản lý, chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý dứt điểm, kịp thời các vi phạm đất đai, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt lập các thủ tục thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định; khẩn trương tổ chức rà soát vị trí xây dựng các Đồn Công an xã và đề xuất điều chỉnh - bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo phù hợp quy hoạch. Tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư thương mại Hải Thanh. Giao đất cho nhân dân làm nhà ở cho các hộ trúng đấu giá đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đảm bảo đúng tiến độ thời gian và yêu cầu của tỉnh, huyện. Hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục đấu giá các lô đất xen kẹp tại các xã theo kế hoạch năm 2023. Tăng cường đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục đầu tư, chất lượng thi công các công trình, dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư thực hiện các dự án nước sạch trên địa bàn. Tích cực xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển du lịch, công tác bảo hiểm y tế. Hoàn thành nhiệm vụ năm học, giữ vững là đơn vị tốp đầu; Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; tăng cường tuần tra bảo vệ vững chắc biên giới biển. Tiếp tục chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt và xử lý, ngăn chặn kịp thời tất cả các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự, vi phạm đất đai trên địa bàn xã, thị trấn. Nắm tình hình và xử lý kịp thời các tình huống an ninh trật tự ở những nơi có khiếu nại, tố cáo, những nơi thực hiện nhiệm vụ GPMB và tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Có biện pháp cảnh cáo, răn đe một số đối tượng lợi dụng khiếu nại tố cáo gây mất an ninh trật tự địa phương. Công an huyện phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thủ tục đầu tư xây dựng 2 trụ sở Công an thị trấn. Trước mắt khẩn trương rà soát, đề nghị điều chỉnh bổ sung vị trí xây dựng Đồn Công an xã.

Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |