news

Hội nghị tập huấn triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

(02:24, 24/06/2022)

    Chiều 23/6, UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030Đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06; đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nam Định đã về dự và giới thiệu các nhiệm vụ Đề án 06.
    Đề án 06 của Chính phủ có mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển KT-XH, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
 

hoi nghi tap huan trien khai de an 06 cua chinh phu.
 

    Để đảm bảo công tác triển khai Đề án 06 đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 yêu cầu các đơn vị địa phương phải nắm bắt đầy đủ, nghiên cứu kỹ để hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06. Mục tiêu hướng tới phục vụ 5 nhóm tiện ích cốt lõi gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
    Công an Huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án 06 để cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung của Đề án 06. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư; cấp CCCD gắn chip, định danh điện tử; đăng ký, quản lý cư trú đảm bảo đúng chỉ tiêu, tiến độ Công an tỉnh giao.
    Các đơn vị được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì, tham mưu phối hợp thực hiện nhiệm vụ căn cứ hướng dẫn của các cơ quan cấp trên, chủ động rà soát, xây dựng, thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện theo yêu cầu của Tỉnh. Rà soát các quy định pháp luật có liên quan để kịp thời kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các cơ sở pháp lý, đảm bảo tính pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện thủ tục hành chính khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh. Phối hợp UBND xã, thị trấn tiến hành rà soát đội ngũ công chức, viên chức và cơ sở vật chất thuộc ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sẵn sàng các phương án và tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức cơ sở khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Làm tốt công tác truyền thông để mọi người dân được biết và thực hiện theo hướng dẫn.
     Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông; quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, phải nhận thức đây là Đề án quan trọng, liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, người dân của doanh nghiệp.
    Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo rà soát thông tin các trường hợp có công với Cách mạng, những trường hợp đang hưởng chế độ, chính sách, những trường hợp cần trợ cấp khó khăn... phục vụ cho việc cập nhật tất cả thông tin các đối tượng nêu trên phục vụ công tác quản lý an sinh xã hội chung theo chỉ đạo của Tỉnh.
    Văn phòng HĐND - UBND Huyện tham mưu UBND Huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nhiệm vụ của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông”. Hoàn thành và thực hiện tích hợp 11/25 thủ tục hành chính thiết yếu theo danh mục tại Phụ lục I Đề án 06/CP theo lộ trình của Tỉnh và các Sở, ngành.
    Các xã, thị trấn: Phải xây dựng Kế hoạch thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 36 của Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra;thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo, duy trì hoạt của tổ công tác, tổ giúp việc Đề án 06 tại xã, thị trấn đồng thời phải phải thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hợp tác với các lực lượng chức năng trong việc cấp CCCD gắn chip và định danh điện tử. Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện trước.
 

hoi nghi tap huan trien khai de an 06 cua chinh phu.
 

    Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nam Định giới thiệu về các nhiệm vụ Đề án 06 và 25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân kèm định danh điện tử; giải đáp những khó khăn, vướng mắc ngay tại hội nghị
 

hoi nghi tap huan trien khai de an 06 cua chinh phu.
 

    Thông qua buổi tập huấn đội ngũ cán bộ thực hiện đề án 06 cấp huyện, cấp xã sẽ nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ và triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án 06, đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |