news

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

(02:21, 07/06/2023)

    Sáng ngày 7/6, Thường trực HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Thanh tra huyện đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. UBND huyện báo cáo kết quả năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XIX đến nay; Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; Kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn trong phiên chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện. Cũng tại kỳ họp này, UBND huyện trình HĐND huyện các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án đầu tư công (nếu có); Thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện trình Hội đồng nhân dân Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Các đại biểu thảo luận tại hội trường. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện đến nay; Kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; Kết quả giám sát việc thực hiện của người trả lời chất vấn trong phiên chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 HĐND huyện. Giải trình của thủ trưởng các cơ quan, phòng chuyên môn; chất vấn, trả lời chất vấn (nếu có). Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp. Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.
 

hoi nghi lien tich thong nhat noi dung, chuong trinh ky hop thu 11 hdnd huyen khoa xix, nhiem ky 2021-2026
 

     Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để kỳ họp thứ 11 diễn ra theo đúng kế hoạch, UBND huyện cần Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị các nội dung của kỳ họp. Trường hợp có nội dung cần thiết cần điều chỉnh, bổ sung chương trình kỳ họp, đề nghị Chủ tịch UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy và có ý kiến đăng ký với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để đảm bảo thời gian cho công tác thẩm tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chuẩn bị tốt các báo cáo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri. Các cơ quan có trách nhiệm báo cáo hoặc được phân công soạn thảo Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cần chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình, theo quy định của pháp luật gửi về Thường trực HĐND huyện để các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra và cung cấp cho đại biểu HĐND, các đại biểu dự kỳ họp nghiên cứu trước khi dự kỳ họp. Về tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện: Dự kiến ngày 27/6/2023, Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức họp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn để triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri. Dự kiến ngày 29/6/2023 các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử. Các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 3/7/2023. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các nội dung trong chương trình kỳ họp.
    Kỳ họp tiến hành trong 01 ngày, dự kiến ngày 18/7/2023, địa điểm tại Nhà Văn hóa huyện.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |