news

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án: Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp làng nghề Hải Vân

(04:48, 11/08/2022)

    Sáng ngày 11/8/2022 tại Nhà văn hóa xã Hải Vân, UBND huyện, Hội đồng BTHT, GPMB Dự án: Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật (HTKT) Cụm Công nghiệp làng nghề Hải Vân tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án. Về dự có đồng chí Phạm Vinh Dự - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.
 

hoi nghi lay y kien ve du thao phuong an boi thuong, ho tro du an: xay dung, kinh doanh ha tang ky thuat cum cong nghiep lang nghe hai van
 

     Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ với các nội dung: Công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ. Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 30/8/2022 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện phối hợp với UBND xã Hải Vân niêm yết công khai thống kê phân loại nguồn gốc đất đai, thời điểm sử dụng đất và dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với các hộ phải thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án: Xây dựng, kinh doanh HTKT Cụm Công nghiệp làng nghề Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tại Trụ sở UBND xã Hải Vân và Nhà văn hóa các xóm 4, xóm 11, xóm 12 xã Hải Vân. Có 132 phương án dự thảo được công khai; tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 21.480.348.000 đồng; trong đó bồi thường, hỗ trợ cho 131 hộ dân là 21.148.908.000 đồng, hỗ trợ đất UBND xã Hải Vân là 331.440.000 đồng.
    Hộ dân được bồi thường, hỗ trợ theo giá đất cụ thể được UBND tỉnh Nam Định quyết định phê duyệt. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp: Mức hỗ trợ, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được chi trả bằng tiền và bằng 3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại đất do UBND tỉnh Nam Định ban hành. Hỗ trợ ổn định đời sống; tiền hỗ trợ được trả 1 lần cùng với việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ bị thu hồi được áp dụng và tính theo quy định.
    Đối với bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình, vật kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên điah bàn tỉnh Nam Định được Hội đồng BTHT GPMT kiếm đếm, đo đạc và áp theo bảng đơn giá của Quyết định số 62/2021/ QĐ UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định ban hành. Đối với bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây trồng vật nuôi gắn liến với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định được Hội đồng BTHT GPMB kiểm đếm và áp theo bản đơn giá của Quyết đinh số 06/2022/QĐ –UBDN ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định ban hành.
 

hoi nghi lay y kien ve du thao phuong an boi thuong, ho tro du an: xay dung, kinh doanh ha tang ky thuat cum cong nghiep lang nghe hai van
 

    Tại Hội nghị một số hộ dân có ý kiến đề xuất về Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án. Phát biểu tại đây, đồng chí Phạm Vinh Dự - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trả lời thỏa đáng và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị mà các hộ dân có liên quan đến Dự án: Xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật (HTKT) Cụm Công nghiệp làng nghề Hải Vân đã đề xuất. Đồng chí đề nghị trong thời gian công khai phương án nếu hộ nào có ý kiến kiến nghị gì thì làm đơn đề nghị (theo mẫu số 10/GPMB) gửi về Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án hoặc UBND xã Hải Vân để được xem xét giải quyết. Quá thời hạn, Hội đồng BTHT GPMB sẽ hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB trình UBND huyện Hải Hậu ra quyết định phê duyệt./

Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |