news

Hội nghị đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao phục vụ thẩm định NTM đợt 2 năm 2020

(04:30, 18/11/2021)

    Chiều ngày 17/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao phục vụ thẩm định NTM đợt 2 năm 2020. Đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
    Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan của huyện phụ trách tiêu chí NTM  đã đánh giá thực trạng, nêu những thuận lợi, khó khăn, biện pháp thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của các đơn vị. Nhìn chung, thời gian qua, để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao phục vụ thẩm định NTM đợt 2 năm 2020; 17 xã, thị trấn (Hải Vân, Hải Minh, Hải Lý, Hải Tây, Hải Phương, Hải Đường, Hải Sơn, Hải An, Hải Phong, Hải Ninh, Hải Giang, Hải Chính, Hải Triều, Hải Xuân, TT.Yên Định, TT.Cồn, TT.Thịnh Long) đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, tập trung mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực trong nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường ở các xã, thị trấn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện điều kiện sống và làm việc của người dân. Đến thời điểm hiện tại, các xã, thị trấn đang tập trung đôn đốc hoàn thiện các tiêu chí còn khó khăn, phần lớn nằm trong tiêu chí về trường học, cảnh quan môi trường nông thôn, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ, hoạt động xử lý rác thải thân thiện môi trường,….
 

hoi nghi don doc cac xa, thi tran hoan thien cac tieu chi ntm nang cao phuc vu tham dinh ntm dot 2 nam 2020
 

    Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đòi hỏi các địa phương, đơn vị phải triển khai một cách quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác xây dựng NTM nâng cao, kết hợp với mô hình NTM mới kiểu mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt quan tâm đến cảnh quan môi trường nông thôn, thường xuyên phát động vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn phải đúng quy định, hoàn thiện các hạng mục, mô hình xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung, bổ sung trồng cây xanh để tạo cảnh quang xanh – sạch – đẹp, các ngành, đoàn thể phải tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các xã, thị trấn, các sở ngành của tỉnh để có sự khắc phục kịp thời những tồn tại, tranh thủ các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn cần nhanh chóng khắc phục ngay trong tuần này những tồn tại đã được hội nghị chỉ ra, hoàn thiện hồ sơ căn cứ chứng minh, để phục vụ thẩm định NTM đợt 2 năm 2020.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |