news

Hải Trung tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động thực hiện nếp sống văn hóa

(09:52, 23/10/2017)

      Chiều ngày 18/10/2017 xã Hải Trung tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động thực hiện nếp sống văn hóa theo Hướng dẫn số 34 của UBND huyện Các đồng chí đại diện Ban tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã về dự.
 


 

      Tại hội nghị đã triển khai “Quy chế thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, xây cất mồ mả và tổ chức lễ hội”; đồng thời triên khai kế hoạch tổ chức tháng hành động thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang theo Hướng dẫn số 34, ngày 5/5/52017 của UBND huyện Hải Hậu. Theo đó cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm túc quy chế của địa phương. Xã đặt ra mục tiêu trong tháng hành động phải thực hiện dứt điểm việc “Không làm cỗ chia phần, ăn cỗ không lấy phần”. Cán bộ công chức, viên chức, đảng viên có trách nhiệm gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang. Sau khi triển khai tại hội nghị UBND xã giao cho MTTQ, các đoàn thể chính trị có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra các ban, chi hội, chi đoàn tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ hội viên, đoàn viên thực hiện quy chế, chú trọng đối tượng cần vận động nhất là hội viên phụ nữ và đưa vào tiêu chí đánh giá các hội viên, đoàn viên, chi hội vào cuối năm. Tổ chức cuộc họp tổ dịch vụ, các cá nhân làm dịch vụ hiếu, hỷ, dịch vụ ăn uống xác định trách nhiệm của cả cộng đồng để thực hiện tốt quy chế của địa phương. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu là hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, bí thư chi bộ, trưởng các xóm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang vào trong kiểm điểm, đánh giá cán bộ đảng viên, công chức, coi đây là một trong các tiêu chuẩn, tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tiêu chuẩn thi đua, bình xét các danh hiệu của tập thể cá nhân hàng năm. Tăng cường vai trò giám sát của thanh tra nhân dân, thành viên ban thanh tra nhân dân tại các khu dân cư. Ban chỉ đạo có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xóm tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn số 34 của UBND huyện và đánh giá kết quả thực hiện vào ngày đại đoàn kết toàn dân 18/11/2017 và tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục quy chế nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

 Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |