news

Hải Hậu tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19

(04:24, 22/06/2022)

    Theo Báo cáo từ Trung tậm Y tế huyện: tính đến ngày 20/06/2022 toàn huyện Hải Hậu đã tiêm được 519.711 mũi, trong đó: Tiêm cho người từ 18 tuổi (160.744 người) 459.202 mũi; Tiêm tại huyện mũi 1 là 159.036, đạt 98,9% so với dân số trên 18 tuổi; Tiêm tại huyện đủ 2 mũi: 157.178, đạt 97,7% so với dân số trên 18 tuổi; Tiêm mũi 3: 136.206 mũi, đạt 84,7% so với dân số trên 18 tuổi; Tiêm mũi 4: 6.782 mũi; Tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi (24.031 trẻ) đã được tiêm 48.615 mũi, trong đó: Số trẻ tiêm mũi 1 là 24.609 (đạt 102,4%); Số trẻ tiêm đủ 2 mũi là 24.006 (đạt 99,8%). Tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 11.894 mũi.
 

hai hau tang cuong cong tac tiem chung vac xin covid-19

hai hau tang cuong cong tac tiem chung vac xin covid-19

 

    Để tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Chính phủ; Thông báo số 764/TB-BYT ngày 9/6/2022 của Bộ Y tế về việc Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 306/UBND-VP7 ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Triển khai thực hiện công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. UBND huyện Hải Hậu yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục rà soát trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 2 được 5 tháng và nếu mắc COVID-19 sau 3 tháng để tổ chức tiêm liều nhắc lại (mũi 3).
    Ngoài duy trì 02 điểm tiêm cố định thường trực tại Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm Y tế huyện, các điểm tiêm xã, thị trấn thì sẽ tiếp tục tổ chức các điểm tiêm phòng lưu động tại các trường học, nhà máy xí nghiệp. Triển khai tốt việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để không bỏ sót đối tượng phải tiêm vắc xin mà chưa tiêm. Triển khai tiêm mũi 2 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 1 cho trẻ 5 tuổi, tiêm vét trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc xin…
    Tiếp tục thực hiện tốt nội dung công văn số 454/UBND-YT ngày 17/6/2022 của UBND huyện Hải Hậu về việc tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 vắc xin Moderna: 11.894 trẻ ; tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer cho trẻ Mầm non và tiêm vét cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 6.000 trẻ hoàn thành trong /6/2022.
 

hai hau tang cuong cong tac tiem chung vac xin covid-19

hai hau tang cuong cong tac tiem chung vac xin covid-19
 

    Toàn huyện quyết tâm phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19, nhất là liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 12 tuổi trở lên và nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên. Nếu địa phương nào không tiếp nhận đủ vắc xin để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm mà để xảy ra dịch tại địa phương thì Chủ tịch UBND địa phương đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |