news

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân năm 2023

(10:47, 26/05/2023)

    Chiều 24/5, đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân năm 2023 trên địa bàn toàn huyện.
 

dong chi pho chu tich ubnd huyen kiem tra tinh hinh san xuat vu xuan nam 2023

dong chi pho chu tich ubnd huyen kiem tra tinh hinh san xuat vu xuan nam 2023

 

    Vụ xuân năm 2023, toàn huyện gieo cấy 9.950 ha: Lúa lai chiếm 10% diện tích, lúa thuần chiếm 90% diện tích, trong đó giống chủ lực là Bắc thơm số 7, Giống lúa ST24, ST25… Qua kiểm tra thực tế tại các cánh đồng trên địa bàn huyện đến nay các diện tích gieo cấy sớm, giống ngắn ngày đã đến thời điểm cho thu hoạch, toàn huyện sẽ thu hoạch tập trung vào đầu tháng 6. Ở vụ xân năm nay, diện tích sử dụng phân bón hữu cơ và diện tích liên kết với các công ty doanh nghiệp cao hơn so với vụ xuân 2022, dự kiến năng xuất cao hơn so với vụ xuân năm 2022.
 

dong chi pho chu tich ubnd huyen kiem tra tinh hinh san xuat vu xuan nam 2023

dong chi pho chu tich ubnd huyen kiem tra tinh hinh san xuat vu xuan nam 2023
 

    Để điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch nhanh, gọn lúa Xuân, tránh những thiệt hại do thời tiết gây ra. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung: Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi huyện tiếp tục duy trì rút nước trên toàn bộ hệ thống từ ngày 25/5- 16/6/2023 để đất ruộng khô, phục vụ đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa Xuân, sau khi rút cạn phải đóng toàn bộ phai, đập cửa kênh cấp 3 để phục vụ rút nước hiệu quả; Các xã, thị trấn tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, phương tiện tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do thời tiết gây ra; Ban nông nghiệp các xã, thị trấn chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa năm 2023./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |