news

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đường dây 500kV

(08:16, 19/02/2024)

    Sáng ngày 16/2, đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường dây 500kV đoạn qua địa phận huyện Hải Hậu, cùng đi có đồng chí lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.
 


Đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình sản xuất vụ Xuân năm 2024

 

    Về tình hình sản xuất nông nghiệp, sau khi đi kiểm tra thực tế tại các cánh đồng, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động hăng say, trang thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng tập trung sản xuất của bà con nông dân. Tuy nhiên, tiến độ gieo cấy chung toàn huyện vẫn còn chậm so với điều kiện thời tiết hiện nay, cá biệt có một số thửa ruộng thuộc xã Hải Đường, hiện vẫn chưa cày bừa, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban Nông nghiệp, HTX dịch vụ nông nghiệp xã cần tập trung kiểm tra, đôn đốc bà con nông dân huy động phương tiện, máy móc làm đất.
 


Đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Hải Đường
 

    Đối với vụ Xuân, nhắc lại câu nói của người xưa và cũng là kinh nghiệm thâm canh được đúc kết “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống - Lúa Xuân lấy nước làm áo”, do vậy, để đảm bảo tiến độ và an toàn cho việc gieo cấy lúa xuân, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các phòng ban chuyên môn huyện: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động điều tiết nước hợp lý giữa các vùng trên toàn hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc gieo cấy lúa xuân. Phòng nông nghiệp và PTNT huyện cử cán bộ theo dõi và đôn đốc các xã thị trấn triển khai thực hiện gieo cấy lúa xuân đảm bảo lịch thời vụ. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi v triển khai thực hiện các mô hình tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó đặc biệt chú ý các giống mới có chất lượng triển vọng, mở rộng các mô hình canh tác hữu cơ. Đặc biệt chú ý theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh ngay từ đầu vụ để tham mưu triển khai phòng trừ đảm bảo an toàn dàn lúa Xuân. Đối với UBND và Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương gieo cấy lúa xuân. Bà con nông dân huy động phương tiện, nhân lực cấy nhanh, cấy gọn theo lịch thời vụ.
 


Đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra khu hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư phân tán thuộc dự án 500kV tại xã Hải Ninh.
 

    Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối, Nam Định 1 - Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần tập trung, khẩn trương ngay cả trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của cả hệ thống chính trị các xã đã vào cuộc, gặp gỡ nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng từ đó tuyên truyền, vận động, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để các hộ dân hiểu, thấu tình, đạt lý, đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ.
    Dự án Xây dựng Đường dây 500kV là dự án quan trọng của quốc gia nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho miền Bắc trong thời gian tới và phải thực hiện đóng điện trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương. Do đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu:
    UBND các xã Hải Ninh, Hải Giang, Hải An: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ công tác GPMB dự án. Tập trung tuyên truyền trong nhân dân để tạo sự đồng thuận và các điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Chỉ đạo Công an xã thường xuyên theo dõi, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực dự án. Đối với những trường hợp phát sinh cần kịp thời báo cáo về huyện để lãnh đạo, chỉ đạo và biện pháp tháo gỡ kịp thời.
    UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt đôn đốc các thành viên Hội đồng GPMB và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tập trung hoàn thiện hồ sơ công tác GPMB bàn giao cho Ban Quản lý dự án nhà thầu thi công theo đúng tiến độ./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |