news

Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

(04:58, 30/10/2017)

      Trong 2 ngày 27, 28/10/2017, tại xã Hải Tân, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017. Về dự, chỉ đạo buổi diễn tập có các đồng chí: Đại tá Trần Tuấn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy; Trần Văn Chinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Văn Chiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban cơ quan  huyện.
 


 


 

      Tham gia diễn tập tại xã Hải Tân gồm các xã: Hải Tân, Hải Long, Hải Sơn, Hải Phương, Hải Đường. Qua 2 ngày diễn tập đã nâng cao được nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” Bạo loạn lật đổ của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong tình hình mới, nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương. Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giải quyết các tình huống phức tạp về AP-AN khi chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp  về quốc phòng và thời chiến. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân, chủ động đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ.
 


 

      Phát biểu kết thúc buổi diễn tập, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao phần vận hành cơ chế. Trong đó, các đồng chí cán bộ đảm nhiệm các vị trí trong khung tập đã thể hiện tốt các nội dung, đảm bảo thời gian, nghiêm túc; đặc biệt là vai trò của các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thao đảm bảo đúng nguyên tắc, phù hợp với đặc điểm, tính chất của cuộc diễn tập; các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác quốc phòng, an ninh qua từng kế hoạch và ý kiến tham gia tại cuộc họp. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị: cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
      Một là: Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/8/2009 của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị quyết TW 8 khóa XI về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Khu vực phòng thủ. 
      Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn dân và lực lượng vũ trang về Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự về, Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên, các Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng làm thất bại âm mưu thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
      Ba là: Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác sơ, khám tuyển sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ, lựa chọn đoàn viên ưu tú trong diện nhập ngũ cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trung Kiên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |