news

Đại hội đại biểu hội nông dân xã Hải Phong, xã Hải Chính nhiệm kỳ 2023-2028

(06:37, 10/03/2023)

    *Trong 2 ngày, mùng 9, 10/3/2023, Hội nông dân xã Hải Chính tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện về dự tặng hoa chúc mừng.
 

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

 

    Hội Nông dân xã Hải Chính hiện có 1.116 hội viên. Thực hiện nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2018-2023, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Sinh hoạt chi hội được thực hiện nề nếp số lượng hội viên về dự binh quân đạt trên 65% có chỉ hội đạt trên 80% tiêu biểu như các chi hội: Tây Ninh, Tây Sơn... Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên tiếp tục được coi trọng về chất lượng. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 35 hội viên mới; 100% chi hội có quỹ, năm 2022 số quỹ bình quân là 125.000đ/hội viên, tăng 25.000đ/hội viên so với nhiệm kỳ trước. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được hội quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, đã khích lệ, động viên nông dân trong xã vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tích cực chuyền đổi sản xuất theo đúng quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung tích cực sản xuất các vùng chuyên canh, ứng dụng mô hình mới trong sản xuất như mô hình trồng nấm, mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, áp dụng KHKT vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế. Nhiều mô hình nông dân làm kinh tế giỏi được nhân rộng. Nông dân trong xã đã đầu tư tiền vốn cải tạo vườn tạp xây dựng chuồng trại, ao đầm với quy mô theo hưởng công nghiệp và bán công nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm, qua phát động thi đua đã có 670/1.116 hộ đăng ký và 467 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, bằng 41,8% so với hộ nông dân.
 

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028
 

    Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nhất trí bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Hải Chính khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện.
    *Trong 2 ngày 9,10/3/2023, Hội nông dân xã Hải Phong tổ chức thành công đại hội Hội nông dân xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt – TVHU, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Mai Xuân Hòa – Chủ tịch Hội nông dân huyện đã về dự và tặng hoa chúc mừng.
 

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

 

    Phát biểu tại đại hội, đồng chí Mai Xuân Hòa – Chủ tịch Hội nông dân huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả mà tổ chức Hội và hội viên, nông dân xã Hải Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua: Trải qua bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và thiên tai bất thường, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, nhưng với ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, hội viên nông dân xã Hải Phong đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế. Hoạt động của hội luôn được đổi mới, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giải quyết việc làm được Hội tích cực phát động. Xã có 1 sản phẩm ocop cà tím được công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao. Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vùng; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt nhiều kết quả. Nhiều hộ đầu tư tiền vốn cải tạo vườn tạp, luân canh rau màu, xây dựng chuồng trại, nhiều hộ đầu tư phát triển ngành nghề, dịch vụ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm trở lên. Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, các mô hình sáng tạo làm kinh tế có hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 100 hội viên mới, tổng số hội viên đến nay là 1.882 hội viên đạt 90,1% số hộ nông dân. Công tác xây dựng quỹ hội và hội phí được hội nông dân xã duy trì và thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn  tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân. Vận động hội viên, nông dân tiếp tục đóng góp công sức, tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân xã Hải Phong luôn được Hội Nông dân huyện xếp là đơn vị vững mạnh; được Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
    Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023- 2028 đồng chí Chủ tịch Hội nông dân huyện nhấn mạnh thêm: Hội nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đây là một trong những phong trào xuyên suốt mang tính biểu tượng của hội. Tập trung vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, cần đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên, nông dân duy trì thực hiện vệ sinh môi trường, phân loại xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh làm phân bón, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; làm nhiều hơn nữa vườn, ao kiểu mẫu theo kế hoạch của HND huyện. Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên đi đối với nâng cao chất lượng hội viên và hoạt động của chi hội. Cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác, cụ thể hoá các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm công tác cụ thể của từng đồng chí. Mỗi thành viên Ban chấp hành phải chủ động, tâm huyết trong công việc, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc của nông dân để cùng với tổ chức Hội kịp thời tháo gỡ.
 

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028

dai hoi dai bieu hoi nong dan xa hai phong, xa hai chinh nhiem ky 2023-2028
 

    Tại đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hải Phong lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu HND huyện trong thời gian tới.

Trần Loan – Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |