news

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN HẢI HẬU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT NĂM 2024

(08:51, 23/03/2024)

    Trong đợt tập trung huấn luyện 15 ngày (từ 11-25/3/2024) các đồng chí dân quân sẽ được cán bộ Ban CHQS huyện tập trung lên lớp các nội dung trọng tâm như: Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng; kỹ thuật ném lựu đạn…
 


Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện dân quân năm thứ nhất 2024

 

    Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2024, Đảng ủy, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, từ xây dựng kế hoạch, biểu tiến trình huấn luyện đến việc tổ chức huấn luyện sát với tình hình thực tế tại địa phương. Trong thời gian huấn luyện các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của huyện luôn tích cực, chủ động tham gia huấn luyện với tinh thần, trách nhiệm và quân số cao nhất.
 


 

    Thông qua huấn luyện, nhằm giáo dục cho các chiến sĩ dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nắm chắc và thực hành những nội dung cơ bản về kỹ, chiến thuật và một số nội dung quân sự chung làm cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở địa phương. Sau huấn luyện, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất được biên chế vào các tiểu đội dân quân tại chỗ ở các thôn, dân quân cơ động, dân quân binh chủng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |