news

Hội nghị triển khai mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu”.

(05:26, 16/09/2022)

    Sáng 16/9, tại xã Hải Phú, Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện Hải Hậu tổ chức Hội nghị triển khai mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu”. Hội LHPN Hải Phú được chọn xây dựng mô hình điểm. Về dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Thúy Nhài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Nguyễn Thị Minh Hà – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Về phía huyện Hải Hậu có đồng chí Lưu Thị Nghiêm – Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại biểu đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM Tỉnh; các đồng chí Chủ tịch Hội LHPN 10 huyện thành phố và Hội LHPN  34 xã thị trấn đã về dự.
 

hoi nghi trien khai mo hinh diem “xay dung gia dinh 5 co 3 sach” tham gia xay dung ntm nang cao, kieu mau”.

hoi nghi trien khai mo hinh diem “xay dung gia dinh 5 co 3 sach” tham gia xay dung ntm nang cao, kieu mau”.

hoi nghi trien khai mo hinh diem “xay dung gia dinh 5 co 3 sach” tham gia xay dung ntm nang cao, kieu mau”.

 

    Mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gồm 5 có: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Các tiêu chí đã góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và điểm khác biệt và ý nghĩa của các tiêu chí nâng cao hơn.
 

hoi nghi trien khai mo hinh diem “xay dung gia dinh 5 co 3 sach” tham gia xay dung ntm nang cao, kieu mau”.

hoi nghi trien khai mo hinh diem “xay dung gia dinh 5 co 3 sach” tham gia xay dung ntm nang cao, kieu mau”.
 

    Để triển khai thực hiện mô hình Hội LHPN xã Hải Phú tiến hành khảo sát, rà soát từng hộ gia đình theo 8 tiêu chí của mô hình với tổng số hộ gia đình hội viên trong toàn xã là gần 2.400, trong đó có 2.191 hộ có mặt tại địa phương. Số gia đình đạt 8 tiêu chí là: 1.877 hộ chiếm 85,6%. Từ kết quả khảo sát thực trạng toàn xã, Hội LHPN xã Hải Phú chọn chi hội 5 xóm Lưu Rong làm điểm mô hình với 258 hộ dân, trong đó có mặt tại địa phương là 238 hộ, có 1 hộ dân số theo đạo công giáo, hội viên phụ nữ chi hội là 220 người. Thu nhập chính của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và các nghề phụ. Tỷ lệ lao động nữ làm nông nghiệp chiếm trên 80%. Kết quả đánh giá các hộ dân thực hiện tiêu chí 5 có, 3 sạch; số gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động là: 190/220 =86,3%. Mô hình “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch” tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu” được triển khai góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng cao hơn tiêu chí nông thôn mới của địa phương.


hoi nghi trien khai mo hinh diem “xay dung gia dinh 5 co 3 sach” tham gia xay dung ntm nang cao, kieu mau”.

hoi nghi trien khai mo hinh diem “xay dung gia dinh 5 co 3 sach” tham gia xay dung ntm nang cao, kieu mau”.
 

    Để mô hình  “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trong tham gia Chương trình NTM nâng cao, kiểu mẫu của Tỉnh. Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN huyện Hải Hậu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu, rộng về mục đích ý nghĩa của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với tuyên truyền, thực hiện vun đắp giá trị gia đình Việt Nam: an toàn, trách nhiệm, thịnh vượng và Bình đẳng” và các PTTĐ, các CVĐ, nhiệm vụ trọng tâm, các Chương trình, Đề án, dự án của Hội đang triển khai thực hiện; Vân động cán bộ hội viên phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia triển khai, thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh và thực hiện có hiệu quả khâu đột phá Nghị quyết Đại hội ĐBPN tỉnh lần thứ XVII “Phát huy nội lực, sức sáng tạo của phụ nữ Nam Định trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh”;  Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và BCĐ xây dựng NTM, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tôt chức doanh nghiệp để triển khai mô hình thật sự hiệu quả; Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và mô hình “Gia đình 5 có 3 sạch” gắn với sơ/tổng kết công tác Hội và phong trào PN; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, chú trọng công tác tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, sử dụng CNTT, các nền tảng số đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |