news

Kinh nghiệm từ công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Hậu

(03:18, 10/09/2012)

Hải Hậu là huyện duy nhất trong toàn tỉnh có 100% số xã, thị trấn triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, huyện Hải Hậu đã có nhiều khởi sắc.

Xác định việc xây dựng NTM là một nhiệm vụ quan trọng, có nhiều khó khăn, phức tạp, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, động viên toàn dân phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi chủ trương lớn này. Công tác tuyên truyền tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là tuyên truyền về nguyên tắc, phương châm xây dựng NTM để cả hệ thống chính trị, trong đó cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành; các hoạt động cụ thể do chính người dân ở các khu dân cư dân chủ bàn bạc và tổ chức thực hiện. Phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng thôn xóm trong xây dựng NTM, thực hiện đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, người dân có quyền tham gia đóng góp ý kiến vào đề án, kế hoạch xây dựng NTM của địa phương, tham gia lựa chọn những công việc cần làm trước cũng như mức đóng góp phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã có văn bản hướng dẫn các TCCS Đảng trong toàn huyện công tác tuyên truyền xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 hướng dẫn cụ thể phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp. Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền xây dựng NTM gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Toàn huyện đã xây dựng hàng trăm pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại khu trung tâm huyện, các xã, thị trấn, xóm, tổ dân phố, đồng thời in hàng vạn tờ rơi có nội dung tiêu chí xã, thôn xóm, gia đình NTM phát tới từng hộ dân, in 19 tiêu chí xã NTM và 8 tiêu chí gia đình NTM. Huyện đã chỉ đạo đài phát thanh huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện về các thôn, xóm với nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp. Thời gian đầu tập trung tuyên truyền các nội dung cụ thể trong Bộ tiêu chí Quốc gia NTM của Trung ương cũng như tiêu chí công nhận xã, thị trấn, thôn, xóm, gia đình NTM của địa phương. Từ năm 2011, tập trung tuyên truyền về lộ trình, quy hoạch xây dựng NTM, những cách làm hiệu quả của các xã, thị trấn, các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB tăng cường mở hội nghị phổ biến các nội dung về xây dựng NTM đến cán bộ, hội viên, đoàn viên; từ đó mỗi ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, xác định rõ vai trò của mình đóng góp xây dựng NTM. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đã tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ huyện đến xã đã tổ chức ký giao ước thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” và phát động phong trào thi đua theo phương châm “Từ gia đình ra xóm, từ xóm lên xã, thị trấn”. Mỗi đoàn thể đăng ký đảm nhiệm thực hiện một nhiệm vụ như: MTTQ chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia xây dựng xóm NTM, gia đình NTM; Hội CCB tham gia đẩy mạnh hoạt động của nhà văn hoá xóm; Hội Nông dân vận động hội viên hiến đất, góp vốn xây dựng đường giao thông xóm và giao thông nội đồng; Hội Phụ nữ đẩy mạnh các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình, khu dân cư xóm; Đoàn Thanh niên tập trung vào công tác hướng nghiệp, dạy nghề và việc làm cho thanh niên, từ đó đã mang lại những kết quả bước đầu trong thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn toàn huyện.

Nhân dân xóm 3, xã Hải Phương tìm hiểu về các tiêu chí xây dựng xóm văn hoá

Lấy xóm, tổ dân phố làm cơ sở để vận động nhân dân xây dựng xóm đạt tiêu chí xóm NTM, Hải Hậu tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM với phương châm “Làm từ đồng ruộng vào làng, làm từ xóm lên xã, thị trấn”, “Mỗi hộ nông dân có thêm một nghề, mỗi xã có một làng nghề”. Qua đó, các xã, thị trấn đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, con nuôi có năng suất, hiệu quả cao phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế sẵn có, đồng thời ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đã giành kết quả cao trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã triển khai 155 mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Nhiều mô hình cây con đã cho thu nhập cao như: mô hình trồng cà chua, cải dầu, khoai tây, bí xanh ở các xã Hải Tây, Hải Tân…; mô hình chăn nuôi lợn ngoại ở xã Hải Lộc, nuôi gà công nghiệp ở xã Hải Đông; về thuỷ sản, việc phân vùng nuôi đã mang lại hiệu quả cao cho nông dân như: vùng nuôi tôm chân trắng ở xã Hải Đông, Hải Lý, Hải Chính; vùng chuyên canh nuôi cá diêu hồng ở xã Hải Châu. Nhiều hộ dân do áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh đã có thu nhập từ 500-700 triệu đồng/ha, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha canh tác đạt trên 85 triệu đồng, toàn huyện đã hình thành 365 trang trại, gia trại tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Thực hiện công tác quy hoạch, đến nay tất cả các xã, thị trấn đã hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa, quy hoạch gọn còn 321 vùng đất công (giảm 185 vùng); 405 vùng sản xuất; thực hiện quy hoạch khu dân cư và quy hoạch các công trình công cộng, giảm số thửa từ 2,8 thửa/hộ xuống còn trung bình 1,9 thửa/hộ. Các xã, thị trấn huy động nguồn lực trong nhân dân góp đất, kiên cố hóa hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng công trình hạ tầng, tạo tiền đề cho quá trình xây dựng NTM. Đến nay nông dân các xã, thị trấn đã hiến trên 400ha đất nông nghiệp để làm 600km đường giao thông nội đồng với tổng số 1.165 tuyến đường giao thông nội đồng trong đó có 232 tuyến đường đắp mới, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện cơ giới hóa, thúc đẩy sản xuất phát triển. Các công trình phúc lợi khác như trạm y tế, nhà văn hoá, công trình nước sạch, VSMT… cũng được quan tâm đầu tư xây dựng. Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, các xã, thị trấn trong huyện đã triển khai xây dựng gần 1.000 công trình, trong đó khoảng 800 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ đời sống nhân dân như đầu tư xây mới 9 trường học, cải tạo nâng cấp 26 trường, xây mới và cải tạo 6 chợ, 4 trạm y tế, 7 trụ sở UBND các xã, xây mới 22 nhà văn hoá và khu thể thao xóm, cải tạo nâng cấp 25 điểm thu gom, xử lý rác thải. Đến nay, toàn huyện có 510/546 xóm có nhà văn hoá, 35/35 xã, thị trấn có bưu điện văn hoá đạt chuẩn, 34/35 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, huyện giữ vững 35 năm liên tục là điển hình văn hoá cấp huyện của cả nước. Đặc biệt Hải Hậu là huyện đầu tiên trong tỉnh có 100% số xã, thị trấn hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa về đích trước 4 năm so với kế hoạch đề ra.

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra sau gần 2 năm triển khai xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hải Hậu, đó là một chủ trương mới muốn đi vào cuộc sống trước hết phải tạo được sự đồng thuận của lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ./.

Nguồn Báo Nam

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |