news

Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và

(09:58, 16/08/2012)


ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN ỦY HẢI HẬU           Hải Hậu, ngày 19 tháng 5 năm 2012

       *               

 

BÁO CÁO

kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và

biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

---------

Kính thưa: - Các đồng chí và các vị đại biểu, khách quí;

                              - Thưa hội nghị.

Hôm nay, trong những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại biểu các cơ quan ban ngành tỉnh Nam Định; các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đã về dự chỉ đạo, cổ vũ và động viên hội nghị.

Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng, các đồng chí Báo cáo viên; đại biểu các tập thể, cá nhân điển hình trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được các cơ sở bình xét, lựa chọn về dự hội nghị hôm nay.

Xin kính chúc toàn thể các đồng chí và các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc!

Kính thưa: - Các đồng chí đại biểu;

                  - Thưa hội nghị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Người đã đi xa, nhưng còn để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn,   những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh, là thực tiễn đang hiển hiện trước mắt chúng ta.

Thế giới ngợi ca: “Ở con người Hồ Chí Minh, mỗi người đều thấy biểu hiện của nhân vật cao quý nhất, bình dị nhất và được kính yêu nhất”, “Hình ảnh của Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và tình cảm của người chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong một dáng dấp rất tự nhiên…”

Đảng ta khẳng định: ''Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, ngày 03 tháng 02 năm 2007, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phát động Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu thi đua thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Trong 4 năm (2007-2010) Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo tổ chức học tập 7 chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Di chúc” của Bác Hồ; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và chuyên đề: Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người.

Sau học tập, các tổ chức cơ sở đảng đã triển khai xây dựng tiêu chí đạo đức phù hợp với địa phương, đơn vị theo định hướng “5 xây, 5 chống”; đồng thời trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng đã đưa nội dung đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên vào kiểm điểm, lấy kết quả làm một trong những tiêu chí đánh giá thi đua. Các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và tiếp thu, bổ sung chương trình hành động, chuẩn mực đạo đức, xây dựng phương hướng phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đi đôi với tổ chức thực hiện cuộc vận động trong Đảng, Ban chỉ đạo của huyện và cơ sở thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền trong nhân dân. Toàn huyện đã tổ chức 37 cuộc thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với tổng số trên 1.000 thí sinh thay mặt cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, mọi thành phần, lứa tuổi, có cả các cụ cao tuổi, các cháu thiếu nhi, các chức sắc tôn giáo tham gia. Đài phát thanh truyền hình của huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn đã phát trên 1.500 tin bài, đọc nhiều lần các chuyên đề và nêu các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phòng văn hoá-thông tin huyện và các xã, thị trấn đã chỉ đạo kẻ vẽ các cụm tranh cổ động tại trung tâm huyện và hàng trăm panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cuộc vận động gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Một số xã, thị trấn đã chỉ đạo các chi bộ kể các câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt. Trường THPT Hải Hậu A, Trường THPT Thịnh Long, Trần Quốc Tuấn đã tổ chức kể các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh toàn trường vào sáng thứ 2 hàng tuần.

Thông qua việc triển khai cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các năm từ 2007 đến 2010, các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn toàn huyện đã bình chọn 48 tập thể, 42 cá nhân điển hình trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã quyết định biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân điển hình tiêu biểu; 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình cấp tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện là điển hình toàn quốc trong dịp Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động tại Thủ đô Hà Nội. Sau hội nghị tuyên dương, các điển hình tiếp tục lan toả, nhân rộng phong phú trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân toàn huyện.

  Tiếp nối những thành công của cuộc vận động, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thực hiện Chỉ thị của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 27/10/2011, Quyết định số 140 và 141- QĐ/HU,  ngày 19/12/2011 thành lập thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn huyện.

 Bộ phận giúp việc đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; Hướng dẫn, kiểm tra, khảo sát việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan đơn vị và thường xuyên tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, bổ sung sửa đổi qui chế, tiêu chí đạo đức, nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới".

 

Kính thưa: - Các đồng chí và các vị đại biểu;

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", với tinh thần đẩy mạnh việc làm theo, đặc biệt là với cán bộ lãnh đạo. Tuy thời gian triển khai chưa nhiều, nhưng với trách nhiệm và lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; hơn 1 năm qua Đảng bộ và nhân dân Hải Hậu đã tích cực thực hiện, tiếp tục đạt những chuyển biến về nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về nhận thức: Cấp uỷ huyện và cơ sở nhận thức sâu sắc hơn và coi đây vừa là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm xuyên suốt nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh toàn diện, các đoàn thể nhân dân tiên tiến xuất sắc. Việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó chính là những kết quả, là tiền đề bảo đảm cho việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và xây dựng Nông thôn mới trên quê hương Hải Hậu.

Về hành động: các tổ chức đảng, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện. Đề ra kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ rệt. Các cơ quan, ban ngành của huyện; các xã, thị trấn thực hiện khoán chi hành chính, thực hành tiết kiệm tiền của, giảm các cuộc hội họp không cần thiết. Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện và nhân rộng. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị được nâng cao, bước đầu đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Những chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên địa bàn toàn huyện.

Nổi bật là, đến tháng 12/2011: Toàn huyện hoàn thành qui hoạch Nông thôn mới, hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, các hộ nông dân góp 345,15 ha đất mở rộng đường giao thông, thủy lợi nội đồng (Bình quân 11,5 m2/sào = 2,94 % diện tích). Đắp mới 232 tuyến đường, dài 108,41 km, rộng 4 - 6 m, mở rộng 745 tuyến, dài 483,79 km, rộng 2 - 4 m. Tổng vốn huy động đầu tư xây dựng NTM đến tháng 12/2011 đạt 213.295 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn NTM hỗ trợ 59.487 triệu đồng, bằng 27,89 %; Vốn huyện 2.525 triệu đồng, bằng 1,18 %; Vốn ngân sách xã 50.487 triệu đồng, bằng 23,67 %; Vốn nhân dân đóng góp 61.424 triệu đồng, bằng 28,8 %; Vốn con em ủng hộ 3.066 triệu đồng, bằng 1,44 %; Vốn khác 36.305 triệu đồng, bằng 17,02 %). Bình quân toàn huyện đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 4 tiêu chí so năm 2010 (2 xã, thị trấn đạt 14 tiêu chí, 6 xã đạt 13 tiêu chí, 6 xã đạt 12 tiêu chí, 8 xã đạt 11 tiêu chí, 10 xã đạt 10 tiêu chí, 3 xã đạt  9 tiêu chí). Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2011 đạt 10,5%, vượt kế hoạch 1%; năng suất lúa đạt 123,11 tạ/ha, thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 89,7 tỷ đồng, tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người đạt 14,3 triệu đồng; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 THPT, THPT dân lập, giáo dục thường xuyên đạt 83,6%. Quốc phòng toàn dân vững mạnh, An ninh nông thôn được đảm bảo. Giữ vững danh hiệu huyện điển hình văn hoá toàn quốc. Năm 2011, Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện đạt trong sạch, vững mạnh, nhiều đơn vị đạt tiên tiến xuất sắc của tỉnh, nhân dân và cán bộ huyện nhà được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; UBKT Huyện uỷ, Thanh tra huyện, nhân dân và cán bộ xã Hải Đường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Giang được tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh.

 Thông qua 1 năm “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn toàn huyện đã bình chọn 43 tập thể, 43 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tăng khoảng 35% so với bình quân các năm trước).

 Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định khen thưởng 12 tập thể điển hình tiêu biểu, trong đó có 6 địa phương, đơn vị tiếp tục giữ vững danh hiệu điển hình tiêu biểu: đó là Đảng bộ xã Hải Phương, Hải Lý, Hải Toàn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, Trường THPT A Hải Hậu và 6 tập thể mới: đó là Đảng bộ xã Hải Nam, Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện, Chi bộ Trung tâm dạy nghề huyện, Chi bộ xóm 12 thuộc Đảng bộ xã Hải Trung, cán bộ và nhân dân xóm Mai Quyền xã Hải Phú, Hội Nông dân xã Hải Đông. Và 11 cá nhân, trong đó có cán bộ lãnh đạo huyện và cơ sở, điển hình là đồng chí Phạm văn Chiến-Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Phạm Văn Anh-TVHU-Trưởng công an huyện, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc-Giám đốc kho bạc huyện, Ông Vũ Quang Tỉnh-Phó ban đoàn kết Công giáo huyện, Ni sư Thích Đàm Bích-Uỷ viên Ban đại diện Phật giáo huyện, đồng chí Trần Ngọc Điều-Phó Ban Tuyên giáo-Báo cáo viên Đảng bộ Hải Anh, đồng chí Nguyễn Văn Dưỡng-Trưởng xóm 5 xã Hải Thanh, đồng chí Lê Thanh Toan - xóm 5 xã Hải Tân, đồng chí Nguyễn Xuân Khiên-Bí thư chi bộ 8 xã Hải Minh, cô giáo Phan Thị Tươi-Hiệu Trưởng trường Mầm non xã Hải An và em Nguyễn Thị Anh Thơ-Học sinh lớp 5 trường tiểu học xã Hải Châu…

Thành tích của các tập thể, cá nhân phong phú trên nhiều lĩnh vực: Tiêu biểu như: Đảng bộ xã Hải Phương, Hải Lý, Hải Toàn, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi huyện là những đơn vị vững mạnh toàn diện dẫn đầu phong trào thi đua của huyện. Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Hải Hậu trong những năm gần đây, đã tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; làm tốt công tác từ thiện nhân đạo; và đã trở thành bệnh viện hạng 2, là đơn vị  tốp đầu ngành y tế cấp huyện của cả nước, năm 2011 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. THPT A Hải Hậu, 25 năm liên tục được UBND tỉnh, Sở GD& ĐT công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, năm 2010 được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, chất lượng học sinh thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi và đỗ vào các trường ĐH, CĐ xếp thứ hạng cao của tỉnh và cả nước. Trung tâm dạy nghề huyện 4 năm liền (từ 2008 đến nay) thường xuyên làm tốt công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm ổn định cho người học sau đào tạo, được UBND huyện tặng giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dạy nghề; năm 2011, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hội Nông dân xã Hải Đông đã vận động cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, có nhiều mô hình nuôi trồng thuỷ sản theo phương thức công nghiệp, từ năm 2007 đến 2011, Hội Nông dân xã Hải Đông được Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng Bằng khen, năm 2010 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chi bộ xóm 12- Đảng bộ xã Hải Trung nhiều năm liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến xuất sắc, luôn làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ xóm Mai Quyền- Đảng bộ xã Hải Phú nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến xuất sắc, 5 tháng đầu năm 2012 đã hoàn thành nâng cấp 5 tuyến đường trục xóm chiều dài 2.250 m với tổng số tiền hơn 670 triệu đồng chủ yếu bằng nguồn vốn nhân dân trong xóm đóng góp.

 Cùng với thành tích của các tập thể là các cá nhân tiêu biểu như: Đồng chí Phạm Văn Chiến-Bí thư Huyện uỷ, đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân toàn huyện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, Đảng bộ huyện giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 33 năm liên tục là điển hình văn hoá thông tin cấp huyện của cả nước; Năm 2011, đồng chí Phạm Văn Chiến được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đồng chí Phạm Văn Anh- TVHU-Trưởng công an huyện, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, bản thân đồng chí được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích đảm bảo an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 21. Ông Vũ Quang Tỉnh- Phó trưởng ban đoàn kết công giáo huyện, Ni sư Thích Đàm Bích - Trụ trì chùa Linh ứng- Thị Trấn Thịnh Long-Uỷ viên Ban đại diện Phật giáo huyện đã tích cực vận động các tín hữu sống tốt đời, đẹp đạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Khiêm- Bí thư chi bộ 8 Hải Minh đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm xây dựng xóm văn hoá, đến nay 82% gia đình đạt gia đình văn hoá, 75% hộ đạt tiêu chí gia đình NTM, năm 2011 được Huyện uỷ khen thưởng về công tác dân vận. Đồng chí Nguyễn Văn Dưỡng- Trưởng xóm 5 xã Hải Thanh luôn gương mẫu trong mọi phong trào của địa phương, vận động nhân dân trồng 10 mẫu cây vụ đông trên chân 2 lúa, hiến trên 20 nghìn m2 đất làm giao thông nội đồng, hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, đóng góp trên 500 ngày công và 120 triệu đồng làm đường thôn xóm, Chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, năm 2009 được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đồng chí Lê Thanh Toan-Phó Chủ tịch  Hội CCB Hải Tân chuyển đổi diện tích trồng lúa vùng úng, trũng thu nhập thấp sang mô hình VAC trồng cây cảnh, trồng màu và trang trại cho thu nhập cao gấp 1,5 đến 2 lần. Cô giáo Phan Thị Tươi- Hiệu trưởng trường Mầm non Hải An đã vận động xã hội hoá được trên 50 triệu đồng, bản thân và gia đình ủng hộ 5 triệu đồng góp vào ngân sách xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn. Em Nguyễn Thị Anh Thơ- Liên đội phó trường Tiểu học Hải Châu, mẹ mất sớm nhưng em đã vượt khó vươn lên đạt giải ba học sinh giỏi cấp huyện, giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp huyện, 5 năm liền luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Đảng bộ, quân và dân toàn huyện nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Đó là những bông hoa đẹp trong rừng hoa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đại diện cho Đảng bộ, quân và dân toàn huyện, góp sức làm cho quê hương Hải Hậu ngày thêm giàu đẹp , văn minh!

Tôi đề nghị toàn thể hội nghị dành một tràng pháo tay thật trân trọng để hoan nghênh, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011-2012.

Kính thưa: - Các đồng chí và các vị đại biểu,

   - Thưa hội nghị.

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện nhà đã xuất hiện những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy vậy, một số nơi chưa gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chưa huy động được sức mạnh toàn dân, nên kết quả còn hạn chế. Việc xây dựng tiêu chí đạo đức của địa phương đơn vị, xây dựng kế hoạch rèn luyện tu dưỡng và đề ra phương hướng phấn đấu của cá nhân ở một số nơi còn biểu hiện tính hình thức. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự tạo ra phong trào hành động tự giác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, điển hình tiên tiến chưa nhiều, sức thuyết phục còn có mức độ, chưa đáp ứng như mong muốn yêu cầu. Công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện còn hạn chế, chưa chú trọng nêu gương, nhân rộng những điển hình.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện uỷ đề nghị các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Bí thư, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Trọng tâm là các vấn đề chủ yếu sau:

 - Một là: Xác định rõ nội dung học tập và làm theo là: Giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tinh thần lạc quan tin tưởng, phẩm chất kiên cường bất khuất. Học Bác là học phong cách đạo đức cách mạng trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách. Học tập, làm theo Bác thì có rất nhiều việc trong cách nói, cách viết, cách làm, đối nhân xử thế của Bác. Phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát hợp với từng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tránh việc làm hình thức. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần  gắn với việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, bắt đầu từ những việc rất cụ thể, từ đó tạo chuyển biến tích cực trên thực tế, củng cố niềm tin cho cán bộ và nhân dân.

- Hai là: Xác định học ở Bác là học suốt đời, học hàng ngày, thiết thực, thiết thân. Học Bác là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay. Nói đi đôi với làm, học để làm theo, làm theo rồi lại học, bổ sung thường xuyên liên tục, học không phải một lần là xong, Mỗi chúng ta phải thấm thía, hiểu sâu sắc để chỉ đạo, thực hiện. Học Bác bằng nhiều hình thức: Qua sách báo, trường, lớp, thực tiễn, trường đời; qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, gia đình, tự phê bình, phê bình, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, phê phán những việc làm xấu, tiêu cực... Phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục tâm lý trông chờ sự hướng dẫn của cấp trên. Từng địa phương, đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp.

- Ba là: Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, dùng cái tốt để dẹp cái xấu. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt với đối tượng thanh niên, học sinh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu thiết thân của mỗi tập thể, của từng cá nhân.

Ban Thường vụ Huyện uỷ mong rằng, sau Hội nghị này chúng ta có thêm những nhận thức mới, quyết tâm mới, thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện có nền nếp, thường xuyên hơn và hiệu quả, gắn với thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4 và các nghị quyết của cấp uỷ, tạo bước chuyển biến rõ rệt, góp phần xây dựng Hải Hậu sớm đạt tiêu chí huyện điểm Nông thôn mới.

Xin kính chúc các đồng chí và các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc; Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

 

Xin trân trọng cảm ơn!


Các tham luận tại Hội nghị:
 

 

 Tham luận của Đảng bộ xã Hải Toàn
 
 Tham luận của Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu
 
 Tham luận của Hội Nông dân xã Hải Đông
 
 Tham luận của Chi bộ 12 xã Hải Trung
 
 Tham luận của Ban Đoàn kết Công giáo huyện Hải Hậu
 
 Tham luận của Lê Văn Toan, xóm Nguyễn Ước xã Hải Tân
 
 Tham luận của cháu Nguyễn Thị Anh Thơ, lớp 5A trường Tiểu học Hải Châu

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |