news

Mặt trận Tổ quốc Thị trấn Thịnh Long tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật

(08:09, 13/08/2015)

        Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) hiện có 16.692 khẩu với 5.242 hộ sinh sống ở 22 khu dân cư. Thời gian qua, MTTQ thị trấn đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.
        

        Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, MTTQ thị trấn đã tập trung kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, thành lập 22 “nhóm nòng cốt” với mỗi nhóm từ 3-5 thành viên các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Báo cáo viên và thành viên các “nhóm nòng cốt” đều là những người có năng lực, trình độ, được tập huấn về công tác tuyên truyền, PBGDPL. MTTQ thị trấn phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, các tổ chức đoàn thể lồng ghép nội dung tuyên truyền trong những cuộc họp, các buổi sinh hoạt CLB, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, hằng năm tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn để nhân dân nắm rõ và thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ngoài ra, MTTQ thị trấn còn phối hợp tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở khu dân cư. MTTQ và các tổ chức thành viên luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội. Hằng năm, MTTQ và các tổ chức chính trị đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phát hiện tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. MTTQ còn phối hợp với Công an thị trấn tổ chức cho các hộ gia đình, các cơ quan, trường học, các xứ, họ đạo xây dựng khu dân cư không có tội phạm, không có ma túy và tệ nạn xã hội, không có người khiếu kiện trái pháp luật… cam kết không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó góp phần ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Đến nay, thị trấn có 8 tổ dân phố đạt “Khu dân cư 5 không”; 12 tổ dân phố đạt “Khu dân cư 4 không”; 21 tổ dân phố không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; 22 tổ dân phố không có người khiếu kiện trái pháp luật. Điển hình như Ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 19 đã thường xuyên phối hợp với chi hội Phụ nữ, CCB… tổ chức các buổi tuyên truyền về kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên ở tổ dân phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tổ chức kiện toàn và nâng cao chất lượng các CLB ở khu dân cư, gắn nội dung sinh hoạt CLB với việc tuyên truyền, PBGDPL đến thành viên và nhân dân trong khu dân cư. Các nội dung tuyên truyền, phổ biến đều là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như: Pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo, nghĩa vụ quân sự, phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự ATGT, Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, dân số… Từ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư của tổ dân phố số 19 đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tình hình an ninh chính trị ổn định, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
 
        Với việc tích cực tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư của MTTQ Thịnh Long đã góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Đến nay, toàn thị trấn có 22/22 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa, 3 giáo xứ, 5 giáo họ được công nhận danh hiệu Xứ, họ tiên tiến, có 90-95% số hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa./.

                                                                                                                                          Bài và ảnh: Văn Huỳnh - Báo Nam Định

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |