news

Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa-thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

(03:32, 20/08/2014)


UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN HẢI HẬU                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

 Số: 37/KH-UBND                   Hải Hậu, ngày 08 tháng 7 năm 2014


                                       KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống

kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

 


Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2014, Uỷ ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 như sau:

               I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

            1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tuyên truyền về ý nghĩa Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014); tuyên truyền biển, đảo Việt Nam và phong trào xây dựng nông thôn mới.

            2. Thông qua việc tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống các cấp, phát động phong trào hoạt động Văn hoá- Thể thao sôi nổi, rộng khắp trong toàn huyện, mọi người đều tham gia tập luyện, hưởng thụ văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hoạt động thể dục, thể thao góp phần nâng cao sức khoẻ, hoàn thiện thể chất, giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần, nâng cao năng suất lao động, học tập, khả năng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và góp phần kỷ niệm những ngày lễ lớn trọng đại của đất nước trong năm 2014.

            3. Tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống ở cơ sở vào dịp 19/8 với các nội dung phong phú, thiết thực, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Lựa chọn các môn thi đấu và biểu diễn, hội diễn tham gia Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống tại huyện kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 đạt kết quả cao.        

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

            1. Công tác tuyên truyền:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình tuyên truyền như: Phát thanh, truyền thanh, thông tin tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan như: Pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc từ huyện đến cơ sở. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt nam; đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử và mảnh đất, con người Hải Hậu; gương các chiến sỹ Cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gương người tốt, việc tốt,… Gắn các nội dung tuyên truyền trên với các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất, phòng chống thiên tai, chuẩn bị cho năm học mới,… Đặc biệt chỉ đạo tốt việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, nơi công cộng, khu tập trung dân cư, trên các trục đường và phát động cán bộ, nhân dân, các nhà thờ, nhà chùa treo cờ Tổ quốc từ ngày 18/8/2014 đến ngày 10/9/2014.

2. Hoạt động Văn nghệ quần chúng:

                           - Ở cơ sở:                    

Các cơ sở tổ chức hội thi Văn nghệ quần chúng vào dịp 19/8, lựa chọn các tiết mục xuất sắc tham gia hội diễn ở huyện vào dịp 02/9.

               - Ở huyện:

+ Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng vào ngày 01/9 và sáng 02/9 với chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, biển đảo, quê hương đất nước và những người có công với nước trong chiến đấu và lao động, trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước; với nhiều thể loại khác nhau như: Ca, múa, nhạc, …

+ Tổ chức công diễn văn nghệ quần chúng vào tối ngày 01/09.

3. Hoạt động Thể dục Thể thao:

a. Cấp cơ sở gồm: Các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động TDTT vào dịp 19/8.

            Nội dung thi đấu thể thao từ 3 - 5 môn, gồm những môn thể thao quần chúng thường xuyên tập luyện như: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng, Bơi chải, Bơi lội, Điền kinh, Võ vật, Kéo co, Đẩy gậy, Mang vác nặng, Nhảy bao bố,... hình thức thi đấu gọn nhẹ, sát với điều kiện của địa phương, đơn vị.

               b. Cấp huyện: Tổ chức vào dịp 02/9 gồm 8 nội dung gồm:

            - Đồng diễn thể dục của ngành Giáo dục và Đào tạo (huy động các trường THCS).

            - Thi đấu giải vô địch Bóng chuyền của 8 xã, thị trấn: xã Hải Vân, xã Hải Lộc, xã Hải Lý, TT.Cồn, TT.Thịnh Long, xã Hải Long, xã Hải Bắc, xã Hải Phong; dự kiến từ 31/8 - 02/9.

            - Thi đấu Bóng bàn nam, nữ dưới 45 tuổi và trên 45 tuổi trong 2 ngày: 01 và 02/9.

               - Thi đấu Cầu lông nam, nữ (giải vô địch và CLB) 2 ngày: 01 và 02/9.

               - Thi đấu tennis Câu lạc bộ.

            - Thi Bơi chải nam, nữ của các xã, thị trấn: xã Hải Thanh, xã Hải Hà, TT.Cồn, xã Hải Tân, xã Hải Trung; dự kiến vào ngày 01, 02/9.

               - Thi Bơi thanh thiếu nhi vào ngày 02/9.

               - Thi đấu cờ tướng 2 ngày: 01 và 02/9.

- Thi kéo co vào ngày 02/9.

            (Có điều lệ cụ thể cho từng môn).

            - Tổ chức các trò chơi dân gian như: Biểu diễn múa sư tử, đi kheo, trống cà rùng vào sáng 02/9/2014.

            III. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN:

            1. Thời gian tiến hành:

1.1. Từ ngày 27/6 - 30/7/2014:

            a. Thành lập Ban Tổ chức các cấp:

            * Ở huyện:

Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2014 gồm:

+ Đ/c Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban;

+ Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó ban;

            + Đ/c Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin làm Uỷ viên thường trực;

            + Lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể có liên quan làm Uỷ viên.

            + Thành lập các tiểu ban gồm: Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết; Tiểu ban văn nghệ, TDTT và các hoạt động vui chơi; Tiểu ban đảm bảo tài chính, cơ sở vật chất, an ninh trật tự.

            * Các xã, thị trấn:

            + Đ/c Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng ban.

+ Đ/c Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Phó ban.

+ Đ/c Cán bộ văn hoá xã hội làm Uỷ viên thường trực.

+ Các Uỷ viên gồm: Chủ nhiệm HTX, cán bộ Tài chính, Chỉ huy trưởng quân sự, Trưởng công an, Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể như: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hiệu trưởng các trường học,…          

            * Các cơ quan, doanh nghiệp: Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn làm Phó ban, các uỷ viên là: Tổ chức hành chính, Tổ nữ công, Đoàn thanh niên,...

            b. Ban tổ chức xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các hoạt động trong Ngày hội; hướng dẫn điều lệ thi đấu TDTT, Hội diễn văn nghệ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các tiểu ban, bộ phận đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            c. Tổ chức hội nghị triển khai:

            - Ở huyện: Thành phần gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, cán bộ Văn hoá -Xã hội các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp.

            - Ở xã, thị trấn: Triển khai đến các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các xóm, tổ dân phố, các trường học, tổ chức kinh tế... trên địa bàn.

            1.2. Từ 01/8 đến 20/8/ 2014: Các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức Ngày hội Văn hoá- Thể thao truyền thống ở cơ sở; qua đó lựa chọn các tiết mục văn nghệ, các môn thể thao, tập luyện nâng cao để tham gia Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống ở huyện vào dịp 02/9.

          1.3. Từ 21/8 đến 25/8/2014: Các đơn vị gửi danh sách đăng ký các diễn viên tham gia hội diễn Văn nghệ, vận động viên thi đấu các môn Thể thao trong Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống ở huyện về BTC (qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp).

            1.4. Từ 31/8 đến 02/9/2014: Tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 ở Trung tâm huyện (Khai mạc vào sáng 02/9/2014).

            2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Ban Tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 của huyện giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ và UBND huyện chỉ đạo tổ chức Ngày hội Văn hoá-Thể thao truyền thống ở cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để đôn đốc, kiểm tra cơ sở và tổ chức tốt Ngày hội Văn hoá-Thể thao truyền thống ở huyện.

            - Phòng Văn hoá - Thông tin và Đài Phát thanh - Truyền hình huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các ngành liên quan đảm bảo tuyên truyền tại khu trung tâm huyện, hướng dẫn các cơ sở về công tác tuyên truyền, phát động treo cờ Tổ quốc trong nhân dân. Ban hành Điều lệ, Chương trình biểu diễn, thi đấu TDTT, hội diễn văn nghệ quần chúng.

- Các cơ quan: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Phòng Công thương, Phòng Y tế, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế, UBND thị trấn Yên Định làm tốt việc đảm bảo an toàn cho Ngày hội (về an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cung cấp điện, vệ sinh môi trường, sức khoẻ,...).

          - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của BTC triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc được giao.

            2.2. UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của UBND huyện thành lập BTC của đơn vị mình; đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể theo lịch hướng dẫn của UBND huyện; đảm bảo tất cả các đơn vị đều phải triển khai tốt công tác tuyên truyền, nhất là việc treo cờ Tổ quốc và các băng rôn, khẩu hiệu. Tổ chức Ngày hội Văn hoá-Thể thao truyền thống ở cơ sở và tham gia các hoạt động thi đấu, biểu diễn ở huyện đạt kết quả.

            3. Về kinh phí:

          - Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đầu tư kinh phí tổ chức Ngày hội Văn hoá-Thể thao truyền thống ở đơn vị mình và đảm bảo các đội tuyển tham gia thi đấu, hội diễn và biểu diễn ở huyện.

            - UBND huyện đảm bảo kinh phí tổ chức, giải thưởng các nội dung hoạt động, hội diễn văn nghệ, thi đấu các môn thể thao tại huyện.

            4. Thông tin, báo cáo:

            Sau khi tổ chức xong Ngày hội Văn hoá- Thể thao truyền thống, các đơn vị báo cáo kịp thời tình hình, kết quả về UBND huyện, chậm nhất ngày 25/8/2014 (qua cơ quan thường trực Phòng Văn hoá và Thông tin). Nội dung báo cáo tổng kết tập trung vào các nội dung:

            - Quy mô, thời gian, số đơn vị tham gia.

            - Số người tập luyện và tham gia thi đấu, biểu diễn từng môn trong Ngày hội.

            - Thành tích, thứ hạng các đơn vị tham gia.

            - Tổng kinh phí chi, trong đó có ngân sách địa phương và huy động xã hội hoá.

Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 là hoạt động văn hoá thể thao truyền thống tốt đẹp của huyện, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện về giao lưu, hưởng thụ văn hoá, thể thao. Đồng thời cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân hướng về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng, khơi dậy truyền thống của quê hương, đất nước.

Vì vậy, tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 ở huyện là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các xã, TT, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các cấp, các ngành trong toàn huyện. Các cơ quan, đơn vị, các xã, TT đều phải khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, quy trình tổ chức Ngày hội VHTT truyền thống với phương châm thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

            UBND huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, BTC của huyện khen thưởng cho những đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 ở cơ sở vào dịp 19/8 và tham gia tốt Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9 ở huyện từ ngày 31/8 đến 02/9 theo Kế hoạch đã đề ra.

            Văn phòng UBND huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện theo dõi việc triển khai của các đơn vị, thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo về Ban tổ chức và UBND huyện./.

 

Nơi nhận:                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- UBND tỉnh Nam Định;                                       KT. CHỦ TỊCH   

- Sở VH - TT và DL;          Báo                           PHÓ CHỦ TỊCH    

- Sở TT và TT;                  cáo                                                    

- Ban TV Huyện ủy;                        

- Lãnh đạo UBND huyện;                                          (Đã ký)

- Thành viên BTC;                                              Trần Minh Hải

- Các xã, TT, CQ liên quan;

- Lưu: Văn thư.

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |