news

Hướng dẫn số 41 của Ban tổ chức ngày hội VH-TT 2014 về trang trí, cổ động trực quan Ngày hội văn hóa-thể thao truyền thống của huyện năm 2014.

(04:29, 20/08/2014)

   

   UBND HUYỆN HẢI HẬU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTC NGÀY HỘI VH-TT 2014           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 41/HD-TBTTKT                    Hải Hậu, Ngày 10 tháng 8 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Trang trí, cổ động trực quan Ngày hội văn hóa- thể thao
 truyền thống
kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám
và Quốc khánh 02/9

 


Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND huyện về tổ chức Ngày hội Văn hóa- Thể thao truyền thống kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết hướng dẫn công tác trang trí, cổ động trực quan như sau:

I. Về nội dung, hình thức:

- Nội dung: Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt nam; đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo Việt Nam; Lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử và mảnh đất, con người Hải Hậu; gương các chiến sỹ cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gương người tốt, việc tốt,… Gắn các nội dung tuyên truyền trên với các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phòng chống thiên tai, chuẩn bị cho năm học mới, công tác tuyển quân…

- Hình thức: Bằng các hình thức tuyên truyền như: thông tin tuyên truyền lưu động; cổ động trực quan: Pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc từ huyện đến cơ sở.

II. Thời gian: Từ ngày 15/8/2014 đến ngày 10/9/2014.

Đợt 1: Tập trung tuyên truyền Ngày hội văn hóa- thể thao ở cơ sở, dịp 19/8.

Đợt 2: Tập trung tuyên truyền Ngày hội văn hóa- thể thao truyền thống của huyện, dịp 2/9.

III. Đối với các phòng ban, cơ quan, đơn vị:

1. Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện:

- Trong Nhà văn hóa: Trang trí sân khấu phục vụ hội diễn văn nghệ quần chúng, hoàn thành trước ngày 30/8/2014.

- Khu vực tiền sảnh Nhà văn hóa: hoàn thành trước ngày 29/8/2014.

Băng rôn (treo ngang Đông-Tây sát với lan can tầng 2 Nhà văn hóa):

    Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

+ Băng rôn thả dọc 2 bên cánh gà tiền sảnh:

 Tiền sảnh bên ĐôngNhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

 Tiền sảnh bên Tây: Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu đoàn kết, đổi mới quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

+Trang trí phục vụ Lễ khai mạc: Phông nền, tít, biểu tượng và các điều kiện đảm bảo, hoàn thành trước 17h00’ ngày 01/9/2014.

- Kẻ vẽ các tranh cổ động về kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trang trí tại khu trung tâm: hoàn thành trước ngày 15/8/2014.

- Treo băng rôn trong nhà thi đấu: hoàn thành trước ngày 27/8/2014

+ Khẩu hiệu phía Đông: Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

+ Khẩu hiệu phía Tây: Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Đường vào UBND huyện: hoàn thành trước ngày 14/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014).

Khẩu hiệu:

 Mặt đường nhìn vào: Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014)!

Mặt trong: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

Cờ phướn treo tại tường rào, dọc 2 bên đường vào cổng UBND huyện.

- Khẩu hiệu tại Cầu Yên Định: hoàn thành trước ngày 19/8/2014 đến hết ngày 03/9/2014).

+ Mặt 1 (phía Đông): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Tây): Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

 - Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 37B (khu vực trước cổng Công an huyện): hoàn thành trước ngày 19/8/2014 đến hết ngày 03/9/2014.

+ Mặt 1 (phía Đông): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu đoàn kết, đổi mới quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”!

+ Mặt 2 (phía Tây): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014)!

2. Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 21, Quốc lộ 37B và trục đường lớn: do UBND các xã, thị trấn liên quan chủ động thực hiện từ ngày 28/8/2014 đến hết ngày 03/9/2014.

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 21- khu vực bảng đường cũ- xã Hải Vân:

+ Mặt 1 (phía Bắc): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Nam): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu đoàn kết, đổi mới quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”!

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 21- khu vực Chợ Trâu-xã Hải Nam:

+ Mặt 1 (phía Bắc): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Nam): Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 21- khu vực Chợ Cầu Đôi- xã Hải Hưng:

+ Mặt 1 (phía Đông): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Tây): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh!

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 21-khu vực Cầu 19/5- thị trấn Yên Định:

+ Mặt 1 (phía Nam): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Bắc): Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 21-khu vực Cầu Cồn- thị trấn Cồn:

+ Mặt 1 (phía Nam): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Bắc): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh!

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 21- khu du lịch thị trấn Thịnh Long:

+ Mặt 1 (phía Tây): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Đông): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014!

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 37B- khu vực UBND xã Hải Phúc:

+ Mặt 1 (phía Đông): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Tây): Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 37B- khu vực ngã 3 đường vào UBND xã Hải Thanh:

+ Mặt 1 (phía Nam): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Bắc): Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 37B- khu vực trường THCS Yên Định, thị trấn Yên Định:

+ Mặt 1 (phía Tây): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Đông): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 37B- khu vực Huyện đội- xã Hải Phương:

+ Mặt 1 (phía Tây): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Đông): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu, đoàn kết, đổi mới quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”!

 Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 37B- khu vực phía Tây cầu Tùng Lâm- xã Hải Trung:

+ Mặt 1 (phía Tây): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Đông): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh!

Khẩu hiệu treo qua Quốc lộ 37B- khu vực Chợ Đền- xã Hải Anh:

+ Mặt 1 (phía Tây): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Đông): Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh!

Khẩu hiệu treo qua đường An Đông- khu vực cầu Hải Đường- xã Hải Đường:

+ Mặt 1 (phía Tây): Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

+ Mặt 2 (phía Đông): Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu phát huy truyền thống văn hóa, anh hùng, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh!

3. Cổng trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị khu vực trung tâm huyện (địa bàn thị trấn Yên Định): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động triển khai treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014 tại trụ sở, cổng cơ quan từ ngày 14/8/2014 đến hết ngày 10/9/2014).

4. Các đơn vị: Cửa hàng xăng dầu Hà Nam Ninh, Cửa hàng xăng dầu Mạnh Tân (thị trấn Yên Định); Cửa hàng xăng dầu Minh Hiếu (xã Hải Thanh) treo khẩu hiệu tại cửa hàng hướng ra Quốc lộ 21, từ ngày 14/8/2014 đến hết ngày 03/9/2014. Nội dung khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

5. UBND các xã, thị trấn: Triển khai xóa các khẩu hiệu cũ, không còn phù hợp (trên tường và bảng đường), đồng thời kẻ vẽ tranh, áp phích, khẩu hiệu mới. Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở, khu vực đông dân cư, nhà văn hoá xóm, các cơ sở tôn giáo và trên các trục đường, phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình từ ngày 14/8/2014 đến ngày 10/9/2014 (sau ngày giao quân).

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Hướng dẫn này. UBND huyện sẽ thành lập các đoàn để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền ở các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ảnh kịp thời về Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết Ban tổ chức Ngày hội văn hóa- thể thao truyền thống huyện năm 2014 (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện)./.

 

 

Nơi nhận:

-    Ban TV Huyện ủy; 

-    Lãnh đạo UBND huyện;

-    Thành viên BTC Ngày hội;

-    UBND các xã, thị trấn;

-    Các cơ quan, đơn vị liên quan;

-    Lưu: VT, PVH.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG TIỂU BAN TT-KT

 

 

 (Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Trần Minh Hải

 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |