news

Hải Hậu nâng cao chất lượng hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở

(03:37, 06/08/2015)

     Những năm qua, hệ thống phát thanh, truyền thanh ở huyện Hải Hậu không ngừng được đầu tư cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     Thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát thanh, truyền thanh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025, hệ thống truyền thanh cơ sở ở Hải Hậu đã được tăng cường, củng cố và phát triển đồng bộ. Hiện đã có 14 xã, thị trấn trong huyện đầu tư hệ thống truyền thanh không dây hiện đại, hoạt động ổn định, chất lượng được cải thiện. Để xây dựng đồng bộ hệ thống truyền thanh không dây, đến nay, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã đầu tư 14 máy phát sóng FM, 35 máy tăng âm, âm ly các loại với công suất từ 500W-800W, trên 1.500km dây cáp các loại, 1.500 chiếc loa nén, 35 radio cát-sét, 30 máy phát điện. Năm 2014, có 7 đài truyền thanh xã, thị trấn gồm: Hải Phương, Hải Vân, Hải Hà, Hải Anh, Hải Lộc, Hải Nam và Thị trấn Yên Định được trang bị hệ thống máy vi tính để sản xuất chương trình phát thanh và khai thác thông tin trên mạng internet. Tổng kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các đài truyền thanh cơ sở ước tính trên 10 tỷ đồng. Thị trấn Yên Định là một trong những đơn vị đi đầu huyện Hải Hậu trong phong trào xây dựng NTM. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong xây dựng NTM, từ năm 2011, Thị trấn Yên Định đã đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh sử dụng cáp, quy hoạch lại các cụm loa, tăng công suất loa, nhờ đó chất lượng được cải thiện rõ rệt. Từ việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về đề án xây dựng NTM, công tác quy hoạch đến việc cổ vũ, động viên, biểu dương các điển hình, Đài truyền thanh thị trấn đều phản ánh nhanh nhạy, đa chiều, mang lại hiệu ứng rõ rệt, phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng NTM của địa phương. Nhờ đó, nhân dân thị trấn đã hiến hàng nghìn m2 đất để quy hoạch giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi, huy động được hàng chục tỷ đồng từ đóng góp của nhân dân và con em xa quê, 100% đường giao thông trong toàn xã đã được bê tông hóa…

     Đồng chí Nguyễn Phúc Thành, Trưởng Đài Phát thanh huyện Hải Hậu cho biết: Hệ thống phát thanh, truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được đầu tư, nâng cấp đã tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội… Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, nhân dân trong xã đã hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện. Huyện Hải Hậu đã được công nhận danh hiệu “Huyện NTM” năm 2015. Cùng với công tác xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, huyện Hải Hậu còn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ truyền thanh cơ sở, tăng cường đào tạo về nghiệp vụ khai thác, xử lý thông tin cho cán bộ quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh. Hằng năm Đài Phát thanh huyện mở từ 1-2 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài, xây dựng chương trình cho gần 100 cán bộ đài truyền thanh cơ sở. Việc đầu tư trang thiết bị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng công tác biên tập, sản xuất tin, bài phản ánh về các hoạt động của địa phương, bám sát thực tiễn đời sống xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đài Phát thanh huyện thực hiện được 165 chương trình thời sự tổng hợp, 9 chương trình cổ động vào các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của huyện số lượng 1.450 tin, bài. Bình quân mỗi tuần, Đài Phát thanh huyện thực hiện 7 chương trình gốc, mỗi chương trình có thời lượng từ 15-20 phút. Kết cấu mỗi chương trình gồm từ 8-10 tin và 1-2 bài phản ánh nhanh sự kiện chính trị của huyện và các địa phương.

     Ngoài việc nâng cao chất lượng các bản tin thời sự, Đài Phát thanh huyện còn duy trì 8 chuyên mục/tháng tuyên truyền về các vấn đề kinh tế - xã hội, dân số - KHHGĐ, y tế, giáo dục, VHVN, TDTT... Ngoài ra, Đài Phát thanh huyện còn chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp âm theo quy định; làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho sản xuất tiếp phát sóng; đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong phòng máy; tổ chức, kiểm tra, khắc phục sửa chữa kịp thời hệ thống phát thanh lỗi nhằm bảo đảm tín hiệu đường truyền liên tục. Cán bộ đài truyền thanh các xã, thị trấn được bổ sung đủ số lượng theo quy định, có trình độ chuyên môn sơ cấp về biên tập tin, bài, kỹ thuật.

     Hệ thống phát thanh, truyền thanh ở Hải Hậu được đầu tư cải tạo, nâng cấp, đã phục vụ đắc lực sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguồn  Báo Nam Định

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |