news

Tìm kiếm doanh nghiệp
Từ khoá: Tìm kiếm

(Nhập từ khoá tìm kiếm, từ khoá được sử dụng để tìm trong tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, thông tin giới thiệu về doanh nghiệp...)

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu

Logo
 Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu
Tên doanh nghiệp:

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu

Tên viết tắt:

Công ty khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu

Loại doanh nghiệp:

Công ty cổ phần

Địa chỉ:

Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu

Điện thoại:

0350.3877165

Fax:

0350.3775366

Email:

maivanquyet1968@gmail.com

Website:

...

Câu khẩu hiệu:

...

Ngành nghề:

Quản lí nước, quản lí công trình, quản lí kinh doanh theo pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp...

Ghi chú:

...

Giới thiệu::

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi huyện Hải Hậu là một công ty liên huyện được chuyển đổi từ Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Hải Hậu theo đề án của UBND tỉnh. Với chức năng, nhiệm vụ là quản lí nước, quản lí công trình, quản lí kinh doanh theo pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản cũng như dân sinh, kinh tế cho huyện Hải Hậu và 6 xã miền 4 của huyện Trực Ninh. Với diện tích tự nhiên trên 27.200ha, trong đó diện tích lúa là 13.900ha, màu là 172ha, diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 1.834,3ha và diện tích muối là 321ha. Công ty quản lý 53 công trình đầu mối với 42 công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, 11 công trình phục vụ sản xuất muối, 51 tuyến kênh cấp 1, 104  kênh liên xã, 583 kênh cấp 2, 129 đập điều tiết, trên 300 cống cấp 2 và 5.000 cống cấp 3, đồng thời đảm bảo cho công tác phòng chống lụt bão và nhiệm vụ phòng chống thiên tai.
Hiện tại công ty có 180 cán bộ công nhân viên chức, trong đó trình độ đại học 29 người, trình độ cao đẳng, trung học 47 người. Đảng bộ công ty có 91 đảng viên. Trong những năm qua Đảng bộ công ty TNHH Một thành viên KT CTTL Hải Hậu luôn được xếp là đảng bộ trong sạch, vững mạnh loại 1, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, hội phụ nữ luôn đi đầu trong các hoạt động công tác của khối doanh nghiệp.
 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |