news

Viện Kiểm sát nhân dân huyện: Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

(03:59, 23/07/2020)

     Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (KSND), đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước XHCN Việt Nam. Viện KSND huyện Hải Hậu ra đời và phát triển cùng với sự ra đời của ngành KSND, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (1960 - 2020), dưới sự lãnh đạo của Viện KSND tỉnh Nam Định, Huyện ủy Hải Hậu, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện và sự phối hợp, hỗ trợ của UBND huyện Hải Hậu, các ngành, các cấp cũng như sự ủng hộ của nhân dân, Viện KSND huyện đã vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo các quyền dân chủ của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước.
    Thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra Chiến lược cải cách tư pháp nhằm “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Ngành KSND tiếp tục được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Luật Tổ chức VKSND sửa đổi được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24-11-2014 đã tiếp tục khẳng định chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND. Đặc biệt, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 7 đạo luật mới về tư pháp. Các đạo luật này, cùng với Luật Tổ chức VKSND năm 2014 đã tiếp tục khẳng định chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, đồng thời có nhiều quy định mới đáp ứng yêu cầu để Viện KSND thực hiện tốt chức năng Hiến định, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát. Vị thế, vai trò của ngành KSND tiếp tục được khẳng định, tăng cường.
    Trên cơ sở đó, Viện KSND huyện đã đổi mới giữ vững kỷ luật, đoàn kết, chủ động đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả: công tác kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng lên và đạt hiệu quả chất lượng. Thực hành quyền công tố hàng nghìn vụ án hình sự, dân sự không để xảy ra oan sai. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị đối với các cơ quan liên quan và hữu quan nhằm khắc phục vi phạm và bảo vệ quyền lợi ích của Nhà nước và công dân. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết nhiều đơn thư, khiếu nại tố cáo…góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị địa phương.
    Ghi nhận những cố gắng thành tích đã đạt được, Viện KSND huyện: năm 2001, được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; năm 2015 được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên được ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương tặng Bằng khen, Giấy khen. Những thành quả trên đã góp phần ngày càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành KSND Việt Nam, đó là: “Truyền thống nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2015.
 


 

    Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2020), Viện KSND huyện Hải Hậu xin bày tỏ lòng biết ơn tới VKSND tỉnh Nam Định, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong toàn huyện đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Viện KS huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, phối hợp, giúp đỡ hơn nữa.
    Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, Viện KSND huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp. Tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm sát viên; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 8-3-2012 của VKSND tối cao về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.
    Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao, mỗi kiểm sát viên, công chức, người lao động Viện KSND huyện nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của ngành trong 60 năm qua, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

                                                                                       Phạm Văn Ngọc -
                                                                        Viện trưởng Viện KSND huyện Hải Hậu

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |