news

UBND huyện tổ chức họp Cụm thủy nông triển khai kế hoạch thủy lợi Đông Xuân 2019 - 2020

(03:25, 01/11/2019)

      Sáng ngày 31/10, tại 6 xã Hải Anh, Hải Sơn, Hải Ninh, Hải Châu, Hải Hưng, Hải Hà, UBND huyện tổ chức họp Cụm thủy nông triển khai kế hoạch thủy lợi Đông Xuân 2019 - 2020. Các đồng chí trong thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo làm thủy lợi ở các vùng đã về dự.   
 


 
      Tại Hội nghị, các cụm thủy nông đã báo cáo kết quả công tác thủy lợi Đông Xuân 2018-2019; triển khai kế hoạch thủy lợi Đông Xuân 2019-2020 của từng vùng. Theo đó, khối lượng nạo vét, xây đúc thực hiện trong Đông Xuân 2018-2019 toàn huyện là gần 321 nghìn m3, đạt 110% kế hoạch. Sửa chữa, xây đúc các công trình đầu mối và nâng cấp công trình nội đồng: bảo dưỡng công trình là 620 triệu; sửa chữa lớn 111 công trình với tổng kinh phí gần trên 25.972 triệu đồng. Công ty thủy nông đã chủ động giải tỏa 30 đợt với khối lượng 35 đăng cượm, 1000m2 bè mảng, 1.800.000 m2 bèo rác... Các xã, thị trấn cũng chủ động giải tỏa dòng chảy kết hợp vệ sinh môi trường đảm bảo thông thoáng phụ vụ hiệu quả cho sản xuất và dân sinh...
      Phát huy kết quả đã đạt được, tại Hội nghị các cụm đã triển khai kế hoạch thủy lợi Đông Xuân 2019-2020. Các địa phương cũng đề xuất, kiến nghị về nạo vét, xây đúc, sữa chữa cầu cống phục vụ sản xuất, dân sinh ở cơ sở. Trong Đông Xuân 2019-2020, toàn huyện có kế hoạch nạo vét 210.300m3, tổng kinh phí 16.105 triệu đồng. Trong đó, các công trình của địa phương có tổng khối lượng nạo vét là 116.650m3 và xây đúc với kinh phí 2.775 triệu đồng. Công trình nạo nét cấp 1,2,3, bờ vùng, bờ thửa cần tranh thủ làm sau gặt, và hoàn thành công trình trước khi đưa nước phục vụ giải phóng đất đợt 1 (ngày 31/12/2019). Các công trình xây đúc đầu mối thực hiện theo kế hoạch nhưng phải tuân thủ theo nguyên tắc thiết thực, không cản trở đến sản xuất. Các công trình xây cấp 3 của xã, thị trấn trên cơ sở yêu cầu sản xuất của đơn vị mình mà định thời điểm thi công thích hợp.
 
 
      Phát biểu chỉ đạo tại các cụm thủy nông, các đồng chí lãnh đạo huyện nhấn mạnh: Trước những yêu cầu thực tế của sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, vùng chuyển đổi quy hoạch ngày càng cao. Vì vậy công tác thủy lợi đang từng bước thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tưới, tiêu của hệ thống công trình, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Qua đó, các đồng chí yêu cầu các ban, ngành liên quan và các xã, thị trấn trong từng vùng cần tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân 2019-2020, trong đó tăng cường công tác phối hợp giữa phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Hải Hậu và các địa phương để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện. Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Hải Hậu phối hợp với các xã, thị trấn  nhằm thống nhất trách nhiệm, chủ động phối hợp kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi, từ đó xây dựng danh mục các công trình thủy lợi đưa vào kế hoạch. Các xã tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức không xả thải ra các dòng chảy, đồng thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm về lấn chiếm dòng chảy, cơi nới bờ kênh làm bãi vật liệu...  Các đơn vị căn cứ lịch thời vụ, điều kiện nguồn nước, khả năng khai thác hệ thống công trình thủy lợi, kế hoạch đưa nước ngả ải để phục vụ giải phóng đất phục vụ gieo cấy lúa Xuân đảm bảo kế hoạch...
Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |