news

UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

(03:43, 11/01/2019)

      Sáng ngày 11/01/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị truyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Ngọc Văn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Trần Quang Hải- Trưởng phòng tuyên truyền Sở Tư Pháp tỉnh Nam Định. Ở huyện có các đồng chí Mai Văn Quyết- Bí thư Huyện ủy; Phạm Văn Chiến- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và công chức Văn phòng HĐND - UBND các xã, thị trấn.
 


 

      Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Tuyên truyền Sở Tư pháp tỉnh triển khai nội dung mới của Luật Tố cáo năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019 gồm: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; Bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác tố cáo… Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, xoáy sâu những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 khác so với Luật Tố cáo năm 2011 như: Luật Tố cáo 2018 đã bổ sung thêm các nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với các trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo từ 60 ngày xuống còn 30 ngày kể từ khi thụ lý giải quyết tố cáo. Đặc biệt Luật Tố cáo 2018 quy định rất cụ thể về trình tự, thủ tục bảo vệ khi người tố cáo có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. Đây là điểm mới rất quan trọng, quy định trách nhiệm của người giải quyết tố cáo và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo. Về các biện pháp bảo vệ, khác với Luật Tố cáo 2011, Luật Tố cáo 2018 quy định 03 biện pháp bảo vệ đó là: Biện pháp bảo vệ bí mật thông tin; biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm; biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm. Trong đó, nội dung bảo vệ của từng biện pháp được quy định bổ sung thêm để đảm bảo người tố cáo được bảo vệ tốt nhất về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.
 


 

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Quyết - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo năm 2018. Khẳng định nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, do vậy, mỗi cán bộ làm công tác tiếp công dân cần nắm vững những nội dung của Luật Tố cáo để tuân thủ đúng các quy định của luật trong giải quyết công việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành luật. Ngoài ra, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai sớm Kế hoạch 80/KH-UBND  ngày 20/11/2018 về việc triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn huyện./.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |