news

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021

(04:22, 19/11/2020)

    Chiều ngày 17/11/2020, UBDN huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Đại tá, Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Về dự hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, thành viên Tiểu Ban xử lý vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn.
    Năm 2021 chỉ tiêu giao quân của Huyện Hải Hậu là 532 chiến sĩ, trong đó có 72 quân nhân và 60 công an nghĩa vụ. Thực hiện Luật NVQS, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, từ ngày 01 đến ngày 15/4/2020, huyện triển khai công tác đăng ký, sơ tuyển cho nam thanh niên độ tuổi 17 và phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Quá trình triển khai đăng ký, phúc tra nguồn chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện từ cơ sở xóm, đội trở lên. Do vậy, công tác đăng ký, quản lý nguồn SSNN bảo đảm độ chính xác cao. Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các xã, TT tổ chức đăng ký kết hợp với sơ tuyển sức khoẻ cho thanh niên bảo đảm chặt chẽ. Kết quả đăng ký tuổi 17 năm 2020 có 1.899 nam thanh niên trong độ tuổi 17 tham thì có  1.801 thanh niên đến trạm y tế xã, thị trấn đăng ký đạt 95% (Vắng 95 thanh niên). Sau khi đăng ký tuổi 17, phúc tra nguồn SSNN, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tiến hành họp để xét duyệt, phân loại đối t­ượng miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ theo Luật NVQS và số đủ điều kiện gọi nhập ngũ. Hệ thống sổ sách đăng ký, quản lý nguồn SSNN từ huyện đến cơ sở đư­ợc lập và lư­u trữ đầy đủ. Tổng nguồn sẵn sàng nhập ngũ = 4880 thanh niên. Tổng số miễn, tạm hoãn làm NVQS = 658 thanh niên (chủ yếu là chưa đủ sức khoẻ, văn hoá, đối tượng chính sách, phẩm chất chính trị đạo đức kém). Số đủ điều kiện gọi nhập ngũ là 4.222 thanh niên. Để quản lý chặt chẽ số thanh niên trong độ tuổi SSNN, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS các xã, TT có văn bản cam kết yêu cầu số thanh niên trong độ tuổi SSNN có mặt tại địa phương theo thời gian quy định để thực hiện Luật NVQS. Tổ chức chỉ đạo sơ tuyển từ ngày 05/11 đến ngày 08/11/2020. Qua sơ tuyển có 2.473 chiếm 58.6% đủ điều kiện khám sức khoẻ, loại sau sơ tuyển 906 thanh niên chiếm 21.5%, vắng mặt 843. Để đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tiến hành xét duyệt phân loại từng đối t­ượng theo luật quy định đối t­ượng thanh niên làm NVQS tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình, tổng hợp số, chất lư­ợng báo cáo về Hội đồng NVQS huyện. Trên cơ sở chỉ tiêu điều khám, chỉ tiêu giao quân, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tiến hành rà soát, phân loại đối t­ượng, chất lư­ợng và lập danh sách báo cáo Hội đồng NVQS huyện phê duyệt và phát lệnh điều khám bảo đảm chặt chẽ, đúng luật. Tiêu biểu trong công tác sơ tuyển có xã, TT Hải Long, Hải Châu, Yên Định, Thịnh Long, Hải Phương, Hải Phú.
 


 

    Phát biểu kết luật hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể đó là:
     - Ban CHQS huyện: Chủ trì tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Hội đồng NVQS huyện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện hư­ớng dẫn chi tiết cụ thể để các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện, Công an huyện, Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trung tâm Bồi d­ưỡng Chính trị huyện tổ chức khám tuyển, rà soát chất lượng chính trị cho công dân đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện nhập ngũ.
     - Công an chỉ đạo Ban Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS các xã, thị trấn rà soát về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe của công dân sẵn sàng nhập ngũ. Các điều kiện phục vụ cho công dân đủ điều kiện nhập ngũ.
     - Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thông tin  và Thể thao huyện: Phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng ch­ương trình, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi ngư­ời về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi nhập ngũ với đất nước, động viên công dân phấn khởi đi khám tuyển NVQS và sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
    - Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa chủ trì phối hợp Ban CHQS huyện tham m­ưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập Hội đồng khám sức khoẻ NVQS, tập huấn chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, y cụ tổ chức khám sức khoẻ và xét nghiệm HIV, sàng lọc ma tuý cho công dân theo kế hoạch.
    - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức tốt các diễn đàn thanh niên ở các xã, TT, động viên kịp thời, tạo khí thế phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ.
    - Các thành viên của Hội đồng NVQS huyện, các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức, chỉ đạo triển khai, giúp đỡ cơ sở thực hiện tốt kế hoạch của UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
    - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Kiện toàn Hội đồng NVQS xã, thị trấn. Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng NVQS, phân công phụ trách chi bộ, xóm đội (TDP) để giúp cho UBND, Hội đồng NVQS tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tiến hành đầy đủ các phiên họp theo quy định nhằm đánh giá kết quả các b­ước thực hiện và nghe các thành viên phụ trách chi bộ, xóm đội phản ánh tình hình đề xuất biện pháp thực hiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phư­ơng, của thành viên, hội viên, đoàn viên của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội. Tăng c­ường tuyên truyền giáo dục Luật NVQS năm 2015, nhất là đối với công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Thường xuyên nắm chắc, quản lý tốt công dân trong diện khám tuyển và gọi nhập ngũ. Công khai danh sách khám tuyển và gọi nhập ngũ trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng, niêm yết danh sách điều khám, danh sách miễn, tạm hoãn tại trụ sở UBND xã, thị trấn, nơi khám tuyển. Thông báo kịp thời cho số công dân trong độ tuổi làm NVQS vắng mặt ở địa phương trở về nơi cứ trú đúng thời gian để khám tuyển và làm các thủ tục cần thiết sẵn sàng nhập ngũ.  Chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác rà soát, nắm, quản lý nguồn sau sơ tuyển, khám tuyển, hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thâm nhập chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo đủ số l­ượng, chất l­ượng cao, nhanh gọn, an toàn, dân chủ, công khai, đúng luật. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền giáo dục với các biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh những tr­ường hợp không chấp hành, hoặc gây cản trở việc thực hiện luật NVQS theo quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ. Tiến hành đủ các bư­ớc để tuyển cử công dân đủ điều kiện nhập ngũ, đủ tiêu chuẩn đi học lớp nhận thức về Đảng do huyện tổ chức tạo nguồn phát triển Đảng cho Quân đội và nguồn cán bộ cơ sở sau này. Khảo sát và nắm chắc những công dân đủ điều kiện nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đồng thời vận động các cấp, các ngành và toàn dân xây dựng quỹ, tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ. Quản lý chặt chẽ quân số dự phòng huyện giao để sẵn sàng thay thế.
    - UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và công dân trong độ tuổi tham gia NVQS, công an nghĩa vụ thực hiện đúng, đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |