news

UBND huyện phối hợp tổ chức tập huấn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và các ứng dụng công nghệ thông tin

(03:36, 10/09/2020)

    Sáng ngày 10/9/2020, UBND huyện phối hợp tổ chức tập huấn triển khai Hệ thống thông  tin báo cáo của tỉnh và các ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện.  
 


 

    Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân hướng dẫn các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên thuộc các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc UBND huyện; cán bộ, công chức xã, thị trấn trực tiếp phụ trách lĩnh vực. Qua đó các đồng chí được đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp sử dụng:  Hệ thống thông tin báo cáo, cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, trang thông tin điện tử (đối với UBND các xã, thị trấn). Phầm mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nam Định” được xây dựng nhằm các mục tiêu cụ thể như: Xây dựng và tạo lập hệ thống chỉ tiêu về Kinh tế xã hội cho toàn tỉnh và phân từng chỉ tiêu trong hệ thống cho các cơ quan chuyên môn nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý; Xây dựng hệ thống biểu mẫu nhập số liệu theo các chỉ tiêu khác nhau về thông tin Kinh tế xã hội cho các cơ quan chuyên môn nhà nước phụ trách các chỉ tiêu tương ứng; Xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình thông tin kinh tế xã hội cho các cơ quan chuyên môn nhà nước được giao nhiệm vụ phụ trách theo từng lĩnh vực và các chỉ tiêu khác nhau. Tạo lập, lưu trữ và cung cấp thông tin tổng hợp và tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh phục vụ lãnh đạo quản lý và điều hành tại các cơ quan nhà nước cấp sở, huyện và Văn phòng UBND tỉnh.
    Sau hội nghị, các đơn vị sẽ có một tổ công tác phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng này tại cơ sở. Sau khi các đơn vị thành thạo việc sử dụng hệ thống thông tin báo cáo sẽ giúp cho việc tra cứu, khai thác thông tin; thống kê, in ấn báo cáo, chế độ báo cáo thông tin từ cấp dưới lên cấp trên và quản trị hệ thống thuận tiện, nhanh gọn và chính xác.

Việt Hải

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |