news

Tổng kết Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức K130 - Khóa XII (2015 - 2017)

(05:07, 28/06/2017)

      Chiều ngày 27/6, Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định tổ chức tổng kết Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức K130 - Khóa XII (2015 - 2017), mở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.Về dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Đình Trung Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh; đồng chí Nguyễn Văn Tìm – Bí thư Huyện ủy Hải Hậu.
 


 

      Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K130 khoá XII gồm 83 học viên học tập trong thời gian 18 tháng, gồm 7 khối kiến thức: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Tình hình nhiệm vụ của địa phương; Nghiên cứu thực tế cuối khóa.
 


 

      Kết thúc khóa học, 100% học viên trong lớp được xếp loại khá, giỏi, được Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp, trong đó: 35 học viên xếp loại giỏi (chiếm 42,2%); 48 học viên xếp loại khá (chiếm 57,8%).
      Tại Lễ tổng kết, đồng chí Hoàng Đình Trung– Phó giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định phát biểu chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình khóa học và khẳng định: Việc học tập chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính là cơ sở lý luận giúp cho học viên biết vận dụng sáng tạo giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, khen thưởng cho 10 đồng chí học viên có thành tích xuất sắc trong học tập. 
       Phát biểu tại Lễ tổng kết, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương kết quả học tập của lớp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm BDCT huyện và Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định trong việc tổ chức và quản lý lớp học, góp phần vào thành công của khóa học. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Học viên sau khi tốt nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tiễn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Phương Dung 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  XSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO  |