news

Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hải Hậu 2018

(08:48, 07/08/2018)

      Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Hải Hậu năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17/8. Xác định đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện với các giải pháp thiết thực, đồng bộ để đạt kết quả cao nhất. Thực hiện NQ số 14 của Tỉnh ủy, kế hoạch số 69 của UBND tỉnh về việc tổ chức diễn tập KVPT huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam trực năm 2018;   Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ra chỉ thị  lãnh đạo, xây dựng kế hoạch  và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện Hải Hậu 2018. Theo đó Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc diễn tập, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2018.  
      Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về xây dựng KVPT và thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
      Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Bộ đội Biên phòng  đóng quân trên địa bàn và các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương chuẩn bị ý định diễn tập, xây dựng đầu bài cơ bản và các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Để củng cố và nâng cao nhận thức về nội dung và tổ chức, phương pháp diễn tập, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập và tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận cho khung diễn tập, tập trung vào các nội dung có liên quan đến xây dựng và hoạt động KVPT huyện trong tình hình mới, tổ chức, phương pháp diễn tập KVPT huyện. Quá trình chuẩn bị, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ và kết quả chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác chuẩn bị và diễn tập.
      Do khối lượng chuẩn bị văn kiện diễn tập lớn nên các đồng chí tham gia khung tập đã dành nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị, tích cực nghiên cứu tài liệu, xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành diễn tập theo đúng quy định, công tác tham mưu tác chiến, đúng quy cách văn bản và có tính khả thi cao. Qua theo dõi kiểm tra của Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, hệ thống văn kiện được chuẩn bị đầy đủ về số lượng  đúng quy định công tác tham mưu tác chiến, quy cách soạn thảo văn bản, đáp ứng được yêu cầu và có chất lượng cao; nhiều văn kiện đã được chuẩn bị công phu, có sự khảo sát, chuẩn bị cơ sở dữ liệu đầy đủ và đúng nguyên tắc, phương châm, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, có tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn.
      Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, văn kiện diễn tập, các khối đã tổ chức tập phân đoạn và sau đó tiến hành luyện tập tổng hợp, quá trình luyện tập thường xuyên rút kinh nghiệm để từng bước nâng cao chất lượng sát với ý định diễn tập. Như vậy, đến thời điểm này, Huyện Hải Hậu đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức cuộc diễn tập KVPT huyện đạt kết quả cao nhất.
 


      Diễn tập KVPT huyện Hải Hậu  mang mật danh “HH-18” với đề mục “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”. Đây là cuộc diễn tập do Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh trực tiếp chỉ đạo, diễn ra trên quy mô lớn, phạm vi không gian rộng với nhiều lực lượng và thành phần tham gia ở các khối: Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, ở cấp huyện và xã, thị trấn.
       Nội dung cuộc  diễn tập có 3 giai đoạn.
      Giai đoạn 1: Diễn tập vận hành cơ chế gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ mở rộng để ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng;  Hội nghị Đảng uỷ Công an huyện ra NQ lãnh đạo thực hiện đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện trong trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng; Hội nghị ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyện triển khai kế hoạch phòng không nhân dân; Hội nghị ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh tuyến biển; Hôi nghị BCH Đảng bộ huyện ra NQ lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; HĐND huyện họp phiên bất thường ra nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái  thời chiến;  
      Giai đoạn 2:  Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ : Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ. Họp Hội đồng cung cấp huyện triển khai kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ ; Hội nghị ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân huyên tổ chức hiệp đồng giao nhiệm vụ phòng tránh đánh trả địch tiến công hoả lực.
      Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ : Tham quan diễn tập thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn.
      Thông qua cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong KVPT huyện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện thành KVPT vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, đồng thời sẵn sàng trong trường hợp khi có chiến tranh; củng cố hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến KVPT huyện, kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ, đồng thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT.

Nguyễn Phúc Thành

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |