news

MTTQ huyện tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

(04:38, 19/11/2020)

    Chiều ngày 18/11, Ban Thường trực UBMTTQ huyện tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2020); tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc huyện năm 2020, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh; đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo xã Hải Tây – Đơn vị kết nghĩa; các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQ huyện qua các thời kỳ, các ủy viên Uỷ ban MTTQ huyện khóa XXIII.
 


 

    Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong 90 năm xây dựng và phát triển. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ và cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng  cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa cùng chặng đường lịch sử, MTTQ Việt Nam huyện đã sớm được tổ chức và không ngừng củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo” ngày càng lan tỏa và có ảnh hưởng sâu sắc, góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở với phương châm “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân hưởng thụ”. Nhân dân bàn bạc, thống nhất xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước phù hợp; xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, các tổ hoà giải, tổ an ninh thôn, xóm, khu phố, các câu lạc bộ tự nguyện... Qua đó làm cho cuộc vận động ở khu dân cư thêm sinh động, phong phú, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với Nhân dân. Những kết quả từ cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bộ mặt của nông thôn ngày càng đổi mới, “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” hơn. Đến nay đường dong xóm đều có điện thắp sáng, 100% xóm (TDP) có nhà văn hoá, có tủ sách. Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Hướng dẫn số 34 của UBND huyện tiếp tục được nhân dân đồng tình hưởng ứng, cơ bản đã làm thay đổi được nhận thức của nhân dân và đi vào nề nếp. Tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia mua BHYT, nâng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,2%, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2019; chỉnh trang khuôn viên gia đình, giữ gìn vệ sinh, trồng được trên 454 km đường hoa, cây xanh, có 117 tuyến đường hoa kiểu mẫu, tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.... Đến nay đã có 133/546 xóm (TDP) cơ bản đạt NTM kiểu mẫu, 374/546 xóm (TDP) duy trì đạt NTM nâng cao từ 2-4 năm liên tục; 17 xóm (TDP) đạt NTM nâng cao; có 15 xã đã cơ bản đạt các tiêu chí NTM nâng cao. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp ủy chính quyền, đồng thời góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Trong năm 2020, MTTQ các cấp đã tích cực tổ chức cho các tổ chức thành viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp vào ý kiến văn kiện của Đại hội đảng các cấp tạo sự đồng thuận đoàn kết trong nhân dân, góp phần vào thành công của Đại hội đảng các cấp thời gian vừa qua. MTTQ  và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid, phát động ủng hộ những người có khó khăn do dịch bệnh trên 1 tỷ đồng, tổ chức giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ. Hiện nay, MTTQ đang phát động nhân dân hướng về đồng bào miền trung với những việc làm thiết thực, vận động ủng hộ miền trung khắc phục hậu quả bão lũ gần 3 tỷ đồng. Những kết quả đó, đã khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc truyền thống văn hóa,bản sắc dân tộc, đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị luôn đúng với mọi thời kỳ cách mạng.
 
 

    Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cùng bày tỏ quyết tâm  đẩy mạnh các chương trình công tác và các phong trào do MTTQ huyện phát động, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
 


 
 

    Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh và đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong huyện thời gian qua đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, các đồng chí  đề nghị Mặt trận các cấp trong huyện triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tập hợp phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, Quốc Hội, Nhà nước, HĐND và UBND các cấp để xem xét, giải quyết. Trong năm 2021, sẽ diễn ra kỳ bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp. Đề nghị MTTQ các cấp cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tiến hành đồng bộ các nội dung công tác mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định. Mà trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và xã phải xây dựng tiến độ và công việc thuộc trách nhiệm của mình theo quy hoạch, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt công tác mặt trận cho cuộc bầu cử quan trọng này. Song song với đó, tiếp tục phát huy vai trò củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng và các mục tiêu KT-XH trên địa bàn.
 
 

    Nhân dịp này, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |