news

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND xã Hải An, xã Hải Toàn, nhiệm kỳ 2016-2021

(10:21, 09/08/2019)

        Sáng ngày 9/8, HĐND xã Hải An, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ  9 ( kỳ họp bất thường), thông qua Nghị quyết về tán thành chủ trương sáp nhập xã Hải Toàn và xã Hải An thành xã Hải An thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đồng chí Vũ Ngọc Trường – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo.
      Tại kỳ họp, UBND xã báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến cử tri bỏ phiếu đồng thuận, đồng ý Đề án 68 ngày 22/7/2019 của UBND huyện Hải Hậu về việc Đề án sáp nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An; trình HĐND xã Tờ trình đề nghị tán thành chủ trương sáp nhập xã Hải Toàn và xã Hải An thành xã Hải An thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Theo đó, tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp là xã Hải An, huyện Hải Hậu. Nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Hải An là 6,13km2 , dân số 5.032 người, sau khi nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Hải Toàn vào xã Hải An, diện tích tự nhiên của xã Hải An sẽ là 11,13km2, dân số 8.727 người. Qua triển khai lấy ý kiến cử tri đồng ý tán thành đề án sáp nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An tại xã Hải An có 3.998/4.017 cử tri, đạt 99,53%.
      Cũng tại kỳ họp, Trưởng ban pháp chế HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra lấy ý kiến của cử tri.
 


 

       Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Ngọc Trường – Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện ghi nhận sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã Hải An, sự đồng thuận nhất trí của cử tri trên địa bàn xã trong thực hiện các bước, quy trình thực hiện Đề án. Đồng chí nhấn mạnh: Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn là việc làm cần thiết, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Qua kỳ họp này, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND của xã cần tiếp tục tuyên truyền  cho cử tri hiểu tán thành, ủng hộ chủ trương này, đồng thuận phấn khởi thi đua lao động và hoàn thành tốt hơn trên mỗi nhiệm vụ công tác; Các xóm tập trung phát triển kinh tế - văn hóa –xã hội, trước mắt phải đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xác định xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng; Chuẩn bị tốt mọi mặt để tiến tới đại hội đảng của đơn vị hành chính mới nếu như các cấp có thẩm quyền cấp quyết định.
 


 

Kỳ họp đã biểu quyết nhất trí 100% với Nghị quyết về tán thành chủ trương sáp nhập xã Hải Toàn và xã Hải An thành xã Hải An thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Cũng trong sáng ngày 9/8, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND xã Hải Toàn, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 cũng được diễn ra theo kế hoạch. Tại kỳ họp, UBND xã báo cáo tóm tắt một số nội dung và kết quả lấy ý kiến cử tri về thực hiện Đề án số 68/ĐA – UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện Hải Hậu về sắp xếp đơn vị hành chính xã Hải Toàn và xã Hải An; Tờ trình đề xuất chủ trương sáp nhập xã Hải Toàn và xã Hải An. Theo đó, ngày 02/8/2019 các xóm của xã Hải Toàn đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An, đã có 2.603/3.139 cử tri đồng ý, đạt 82,9%.

Kết thúc kỳ họp, Nghị quyết về tán thành chủ trương sáp nhập xã Hải Toàn vào xã Hải An thực hiện Đề án 68/ĐA – UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện Hải Hậu đã được 100% các ông bà đại biểu HĐND xã Hải Toàn nhất trí biểu quyết thông qua.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |