news

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K64 – B1 (khóa XVII huyện Hải Hậu)

(03:51, 06/01/2020)

      Sáng ngày 06/01/2020, trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (LLCT - HC), hệ không tập trung K64 – B1 (khóa XVII huyện Hải Hậu) niên khóa 2020 – 2022. Đồng chí Trần Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu; Vũ Ngọc Hoàng - Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định và các đại biểu Huyện ủy Hải Hậu, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, trưởng các phòng khoa, các giảng viên trường Chính trị Trường Chinh về dự và chúc mừng.
 


 

     Lớp trung cấp LLCT – HC niên khóa 2020 – 2022 gồm 73 học viên là đội ngũ cán bộ đương chức, cán bộ dự nguồn của các cơ quan và các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.
 


 

    Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ các chuyên đề; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế lớp học; Ban quản lý lớp học tích cực phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh quản lý tốt hoạt động lớp học, bảo đảm tiến độ, chất lượng các môn học. Đồng thời đề nghị trường Chính trị Trường Chinh tiếp tục tạo điều kiện để huyện Hải Hậu có nhiều khóa đào tạo cán bộ nguồn chất lượng, hiệu quả cho huyện Hải Hậu.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |