news

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 năm 2020

(04:13, 15/09/2020)

    Sáng ngày 15/9/020, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2020.
 


 

    Dự khai mạc lớp có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Đinh Xuân Vương – Ban thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Vũ Thế Hưng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng giáo dục, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục - Quốc phòng an ninh huyện cùng 100 đồng chí là hiệu trưởng, hiệu phó, Chủ tịch Công đoàn khối các trường THCS, Tiểu học, Mầm non trong huyện. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18/9/2020, 100 học viên sẽ được nghiên cứu và tìm hiểu 7 chuyên đề chính thức và 1 chuyên đề bổ trợ về Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng – An ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; cùng một số nội dung của Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên…
    Thông qua khóa học, các học viên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức  về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc  và quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ đó, vận dụng  vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.
    Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Vũ Thế Hưng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng -an ninh huyện đã nhấn mạnh: Giáo dục quốc phòng - an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đây cũng là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục, đào tạo, vì vậy học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh là quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và của toàn dân. Các đồng chí lãnh đạo cũng yêu cầu các báo cáo viên cần chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng, truyền đạt đầy đủ nội dung, kiến thức cho học viên; học viên tham gia học tập nghiêm túc, trách nhiệm, bảo đảm đầy đủ thời gian, chấp hành đúng nội quy lớp học. Từ kiến thức đã học cần vận dụng một cách sáng tạo vào từng vị trí công tác của mỗi người.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |