news

Huyện ủy Hải Hậu tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp

(04:47, 14/02/2020)

     Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 2 tổ chức đảng cấp cơ sở là Đảng bộ thị trấn Cồn và Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu để chỉ đạo đại hội điểm vào tháng 2-2020.
 


 

     Vinh dự được Huyện ủy lựa chọn tổ chức điểm - Đại hội Đảng bộ cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Cồn đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, với quyết tâm phấn đấu tổ chức thành công Đại hội điểm để các địa phương khác trong huyện cùng trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tại địa phương.
     Đảng bộ thị trấn Cồn đã thành lập 4 tiểu ban phục vụ Đại hội và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trong đó nhiều nội dung, phần việc cụ thể đã, đang được triển khai tích cực, trên tinh thần đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các tổ dân phố. Đặc biệt, thông qua 4 hội nghị đã được tổ chức, đến nay văn kiện Đại hội của Đảng bộ đã cơ bản hoàn tất. Công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội cũng đang được đẩy mạnh thực hiện. Đến các tổ dân phố của thị trấn Cồn những ngày này, dễ dàng bắt gặp không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa rộng. Trên các tuyến đường, cờ, hoa trang hoàng rực rỡ, nhiều phong trào thi đua sâu rộng đang có sức lan tỏa rộng.
     Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015 - 2020, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Cồn lần thứ XIV trong điều kiện có những thuận lợi: kế thừa những thành tựu trong nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; an ninh chính trị ổn định; đời sống nhân dân được nâng cao đã tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng có những khó khăn nhất định: nguồn thu ngân sách trên địa bàn còn hạn chế; tình hình thời tiết và dịch bệnh hại vật nuôi, cây trồng diễn biến diễn biến phức tạp; đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi (năm 2019) và bệnh lùn sọc đen trên lúa (năm 2017). Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân tranh thủ các điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá thực tế) đến năm 2020 ước đạt 57,8 triệu đồng (chỉ tiêu Đại hội đến năm 2020 đạt 48,0 triệu đồng); tăng 1,66 lần so với năm 2015. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 95,23% (chỉ tiêu đại hội từ 70 % trở lên). Có 16/16 Tổ dân phố đạt TDP Nông thôn mới bền vững và phát triển, thị trấn đạt 15/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội giảm còn 0,09% (chỉ tiêu Đại hội dưới 1%). Giữ vững Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội hàng năm đạt mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
 


 

     Là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức điểm - Đại hội Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu đã lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Hầu hết các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ  XI đề ra đạt và vượt. Phong trào thi đua được phát động và hưởng ứng sôi nổi. Các đoàn thể phát huy được vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ tiêu tưới tiêu: Đảng bộ lãnh đạo công ty hoàn thành đảm bảo đủ nước tưới tát cho sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch đạt 103% (tăng diện tích tưới cho màu và diện tích thủy sản, diện tích tiêu nước dân sinh). Về chỉ tiêu Quản lý công trình: Đảng bộ lãnh đạo Công ty giữ vững năng lực thiết kế, công trình an toàn phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. Doanh thu: Bình quân 5 năm (2015-2020) là 64,5 tỷ đồng/năm, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đúng các chế độ đối với người lao động. Thu nhập bình quân 5 năm (2015 - 2020) là 6.991.000 đồng/người/ tháng so với chỉ tiêu Đại hội XI đề ra là 6.000.000 đồng/ người/tháng đạt 117%. Đảng bộ 3 năm đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đơn vị  đạt danh hiệu Tập thể, cá nhân  lao động xuất sắc, năm 2016 và năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của bộ, ngành, tỉnh và huyện.
     Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức.
     Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung lớn đó là: Đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.
     Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội điểm tại 2 tổ chức đảng cấp cơ sở là Đảng bộ thị trấn Cồn và Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu vào trung tuần tháng 2-2020 đã hoàn tất.
 


 

     Trong kế hoạch, huyện Hải Hậu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 có tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đối với cấp huyện, cấp xã từ 10% trở lên; Ban Thường vụ Huyện ủy nhất thiết phải có tối thiểu 1 đồng chí là nữ. Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới; đồng thời có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ cả trước mắt và lâu dài. Đảng bộ Hải Hậu dự kiến số lượng đại biểu triệu tập dự đại hội đảng bộ huyện khoảng 250 đến 300 đại biểu. Theo quy định, đảng bộ cơ sở có từ 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu; đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên thì tiến hành đại hội đảng viên. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu phân các đảng bộ khối xã, thị trấn trực thuộc thành 4 nhóm; trong đó 6 đơn vị có trên 500 đảng viên được triệu tập từ 180 đến 200 đại biểu dự đại hội; 10 đơn vị có từ 400 đến dưới 500 đảng viên triệu tập từ 170 đến 180 đại biểu; 9 đơn vị có từ 300 đến dưới 400 đảng viên triệu tập từ 160 đến 170 đại biểu; 9 đơn vị có từ 200 đến dưới 300 đảng viên triệu tập từ 150 đến 160 đại biểu. Các đảng bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy như: Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu, Công an huyện, Quân sự huyện, Chi cục Thuế, Công ty Cổ phần 27-7, Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Hậu, phòng Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Hậu mặc dù có dưới 200 đảng viên nhưng khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội nên được tổ chức đại hội đại biểu với số lượng từ 140 đến 150 đại biểu tham dự. Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện đại hội các chi bộ trực thuộc hoàn thành trước ngày 15-3-2020. Đại hội đảng viên hoặc đại hội đảng bộ cơ sở tổ chức không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 2-2020, hoàn thành trước ngày 20-4-2020. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành đầu tháng 5-2020. Chọn 2 Đảng bộ: xã Hải Trung và Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu tiến hành đại hội vào tháng 3-2020 nhằm thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy…
     Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025) ở Hải Hậu đang được triển khai rất bài bản, đúng quy trình, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đảng bộ Hải Hậu đã ban hành tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; độ tuổi cấp ủy viên; tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý làm căn cứ để các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn nhân sự phù hợp. Đến nay, Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; Tiểu ban Văn kiện đại hội; Tổ Tuyên truyền khánh tiết; Tổ bảo vệ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… đang tập trung xây dựng nghiên cứu ban hành các quy định, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025)./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |