news

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024

(03:55, 27/07/2020)

    Ủy ban MTTQ huyện vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị.
 


 

    6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai toàn diện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong đó, UB MTTQ huyện đã chủ động, tích cực cùng các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.  Kết quả ủng hộ qua MTTQ huyện được hơn 920 triệu đồng; ủng hộ qua ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện được gần 200 triệu đồng; MTTQ và các tổ chức thành viên ở các xã, thị trấn vận động được trên 113 triệu đồng và nhiều vật tư y tế gồm: xà phòng; dung dịch sát khuẩn; quần áo bảo hộ; nhiệt kế, gang tay, gần 4 tấn gạo; trên 400 thùng mì tôm và 175 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng cho các đối tượng khó khăn tại các xã, thị trấn. Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Hướng dẫn số 34 của UBND huyện tiếp tục được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay đã có 391/546 xóm (TDP) đạt tiêu chí NTM nâng cao; 133/546 xóm (TDP) đạt NTM kiểu mẫu; 13/34 xã cơ bản hoàn thanh 19 tiêu chí NTM nâng cao. Quan tâm tạo điều kiện để đồng bào có đạo tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo; giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo; vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.  Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền; quan tâm củng cố bộ máy và công tác cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...
 


 

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Ủy ban MTTQ huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Ban hành các nghị quyết, đề án chuyên đề về xây dựng Đảng, đoàn thể và phát triển kinh tế xã hội của BCH giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua ở cơ sở, trong triển khai thực hiện các dự án lớn của huyện. Duy trì trạng thái bình thường mới vừa đẩy mạnh phát triển KTXH, vừa tiêp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID 19; Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Phát động phong trào uống nước nhớ nguồn dịp 27/7; tập trung thực hiện các nội dung xay dựng NTM “Sáng - xanh - sạch - đẹp, để phát triển bền vững ”. Tham gia tốt hội nghị đối thoại với người đứng đầu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền... Qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
    Tại hội nghị đã tiến hành hiệp thương, thống nhất cử ông Nguyễn Quang Hưng - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội nông dân huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cử bổ sung 9 Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa 23 nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 


 

    Bế mạc Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024./.

 Trần Là

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |