news

Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(05:18, 09/01/2020)

      Chiều ngày 8/1, Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tổng kết công tác mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020. Đồng chí Lương Hùng Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã về dự và chỉ đạo hội nghị.
     Năm 2019, Uỷ ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai toàn diện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn huyện. Các phong trào, các cuộc vận động được đẩy mạnh, trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 2 nghị quyết, 7 đề án chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh". Vận động nhân dân tích cực thực hiện công tác vệ sinh môi trường, hương ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ các xã thị trấn và Đại hội MTTQ huyện khoá XXIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã thành công tốt đẹp. Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện; năm 2019, trích quỹ “vì người nghèo” của huyện cùng sự hỗ trợ của tỉnh thăm tặng trên 400 suất quà cho đối tượng hộ nghèo, Hội người mù, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viên đa khoa huyện đêm 30 Tết số tiền 115,7 triệu đồng. Vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 1 tỷ đồng. Trong năm 2019 đã tổ chức thăm tặng quà trên 12.500 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 5,3 tỷ đồng; hỗ trợ làm 30 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với số tiền gần 1 tỷ đồng, vận động được 43 người hiến giác mạc, hiến 1.132 đơn vị máu… Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ chương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ, tăng cường chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Quan tâm tạo điều kiện để đồng bào có đạo tổ chức tốt các hoạt động tôn giáo; giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức, chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo; vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
 
 

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích của MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị MTTQ cần tập trung tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp hành động của các tổ chức thành viên, các phong trào các cuộc vận động của Trung ương, Tỉnh hội vận dụng phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, xã. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những hoạt động cụ thể, thiết thực, mỗi một tổ chức thành viên theo chức năng nhiệm vụ, thế mạnh của mình đảm nhiệm phần việc trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy dân chủ, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu… đồng thời củng cố các Ban thanh tra nhân dân trong giám sát đầu tư xây dựng, giải quyết các vấn đề phát sinh mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện đông người. Tuyên truyền tới nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vận động hội viên, nhân dân thu gom, phân loại rác thải để đúng nơi quy định, không chăn nuôi trang trại, gia trại trong khu dân cư. Tuyên truyền vận động hội viên cùng gia đình mua thẻ BHYT góp phần đưa tỷ lệ BHYT huyện đạt 95%. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. MTTQ làm tốt công tác đoàn kết tập hợp nhân dân, làm cầu nối giữa các tôn giáo, các chức sắc tôn giáo với các cấp ủy đảng, chính quyền, giúp đỡ các tôn giáo trong thực hiện các hoạt động tôn giáo và theo chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là Luật đất đai, Luật xây dựng. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phải phong phú, thiết thực, vui tươi đoàn kết. Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, nhất là các đối tượng khó khăn, cơ nhỡ trong dịp Tết Nguyên đán, để mọi nhà đều có Tết đầm ấm an toàn. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, cơ quan; tổng hợp ý kiến của hội viên, các tầng lớp nhân dân đến các kỳ họp Quốc Hội, hội đồng nhân dân. Tham gia chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.
 
  

      Tại hội nghị đã kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, chia tay các vị  nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ, trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp  đại đoàn kết toàn dân tộc, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019./.

Nguyên Hảo   

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |