news

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2018

(04:01, 05/10/2018)

      Sáng ngày 5/10, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 . Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Hải Hậu có  đồng chí Mai Văn Quyết – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Chiến - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Ngọc Trường – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.  
      Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy: 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Các lĩnh vực thủy sản, xuất khẩu, hoạt động tín dụng, thu hút đầu tư trong nước,... có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ và bình quân chung cả nước. Các cấp, các ngành đã chủ động triển khai công tác phòng chống lụt bão, khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và các đợt mưa lớn lớn kéo dài, phòng chống dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp. Công tác xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, mục tiêu phấn đấu đến năm 2019 đạt tỉnh NTM. Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận 04 huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, tạo không khí tự hào, phấn khởi và khuyến khích các địa phương khác trong tỉnh cùng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến nay kết quả xây dựng NTM đã vượt kế hoạch đề ra; có 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (bằng 10% số huyện đạt chuẩn NTM của cả nước); có 203/209 xã thị trấn đạt chuẩn NTM (bằng 97,1% xã, thị trấn của tỉnh) và tỉnh Nam Định là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về xây dựng NTM. Các công trình trọng điểm được tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển; ngành giáo dục duy trì được thành tích cao, công tác tuyển sinh vào THCS, THPT được đổi mới; Đoàn vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia đạt thành tích cao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 


 

      Tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu đã đề nghị UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh sớm thanh tra, kiểm tra dự án đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng và có kết luận để UBND huyện Hải Hậu có cơ sở trả lời vấn đề này.  Ngoài ra, tại xã Hải Vân, các doanh nghiệp đúc nhôm đã vi phạm về vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất. UBND huyện đã kiểm tra kết luận và ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu ngừng sản xuất. Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp không chấp hành và vẫn tổ chức sản xuất. Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP, việc niêm phong và cưỡng chế đối với các doanh nghiệp sản xuất vi phạm quy định về môi trường không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện đã có công văn đề nghị tỉnh, các ngành của tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được về quan điểm và biện pháp thực hiện, chưa có kết luận chỉ đạo cho huyện Hải Hậu. Đề nghị tỉnh và các ngành của tỉnh sớm có sự thống nhất và cho ý kiến chỉ đạo để huyện Hải Hậu thực hiện nội dung này.
     Từ những kết quả và tình hình thực tế 9 tháng đầu năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong những tháng cuối năm, cụ thể như sau:
     - Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình huyện NTM Hải Hậu kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” phát triển bền vững giai đoạn 2018-2023. Tổ chức xét duyệt, công nhận 06 xã còn lại của huyện Mỹ Lộc, Nam Trực đạt chuẩn NTM năm 2018. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho công tác thẩm định của Ban chỉ đạo NTM Trung ương công nhận thành phố Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018. Đôn đốc, hướng dẫn các huyện Vụ Bản, Ý Yên hoàn thiện các tiêu chí, lập hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận huyệt đạt chuẩn NTM năm 2018. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để năm 2019, tỉnh Nam Định về đích NTM theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
      -  Hướng dẫn các địa phương bảo vệ tốt các trà lúa Mùa giai đoạn cuối vụ; thu hoạch nhanh, gọn lúa để chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất cây vụ Đông đảm bảo thời vụ và chất lượng.
      - Tài nguyên và Môi trường: Tập trung hoàn thiện, phê duyệt Đề án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của các huyện, thành phố.
      - Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp, phấn đấu đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.
      -  Đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của nhân dân. Triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
      -  Hoàn thiện Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh; Quy chế về điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
      - Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Bóng đá 24h |  XSMB |  Lich Van Nien  |  Tin chuyển nhượng |  Quy trình SEO  |