news

Hội nghị triển khai tiêm phòng vụ Thu 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản trong thời gian tới

(02:43, 10/09/2020)

    Chiều ngày 9/9, UBND tổ chức Hội nghị triển khai tiêm phòng vụ Thu 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự, chỉ đạo Hội nghị.
 


 

    Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Xuân 2020. Kết quả cụ thể: Đàn lợn: Tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn cho đàn lợn được 33.558 con, đạt 78,04 % kế hoạch. Tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn lợn nái và đực giống được 5.373 con, trong đó: đàn lợn nái 5.214 con, đàn lợn đực giống 159 con. Đàn trâu, bò, dê: Tiêm phòng lở mồm long móng được 2.239 lượt con, trong đó: đàn Trâu 366 con, bò 811 con, dê 1.062 con. Đàn chó: Tiêm được 9.460 con, đạt trên 80% số chó nuôi được tiêm phòng bệnh dại. Tiêm phòng các loại vắc xin khác, như: Vắc xin thương hàn phòng cho lợn con đau bụng đạt 4.500 con, tiêm phòng vắc xin cho gà đạt 180.000 con, vắc xin bại huyết thỏ đạt 4.000 con, vắc xin care phòng bệnh cho chó đạt 1.500 con. Các đơn vị, tổ chức tiêm phòng tốt đạt tỷ lệ cao: Hải Giang, Hải Đông, Hải Sơn, Hải An, Hải Minh, Hải Phú, Hải Tân, Hải Châu, Hải Quang,…
    Hội nghị đã triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020. Theo đó, chỉ tiêu tiêm phòng vụ Thu 2020: Tiêm vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn là 34.500 con, trong đó tiêm chính vụ là 28.000 con. Tiêm vắc xin lở mồm, long móng, vắc xin dại cho  đàn Trâu, bò, dê là 1.950 con; đàn lợn nái, lợn đực giống là 250 con; tiêm vắc xin dại cho đàn chó 9.000 con. Về thời gian tiêm phòng: Ngày 09/9/2020 triển khai công tác tiêm phòng đến Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. Ngày 10/9/2020 Hướng dẫn, tập huấn công tác tiêm phòng cho Trưởng Thú y các xã, thị trấn; cấp phát vắc xin tiêm phòng cho các xã, thị trấn. Ngày 15- 16/9/2020 các xã, thị trấn họp triển khai công tác tiêm phòng. Từ ngày 17/9 - 30/9/2020 Tiêm phòng cho đàn chó, trâu, bò, dê và gia cầm. Từ ngày 01/10 - 15/10/2020: tiêm phòng cho đàn lợn. Sau đợt tiêm phòng chính vụ, hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho số gia súc, gia cầm phát sinh trên địa bàn…
 


 

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cẩm. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện phải tham mưu cho UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch. Phối hợp với các đơn vị liên quan: Tổ chức tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện tốt công tác giám sát phát hiện, xử lý dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ con giống nhập đảm bảo sạch bệnh; xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật; tổ chức quản lý tốt việc hành nghề thú y. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y nhất là việc lạm dụng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi; kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của các xã, thị trấn.
    Đối với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp: Tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; quản lý, chuẩn bị đầy đủ kịp thời các loại vắc xin, vật tư dụng cụ tiêm phòng đảm bảo đúng chủng loại, đủ số lượng, chất lượng tốt phục vụ công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Phối hợp với các đơn vị liên quan:  Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình chăn nuôi; tập huấn kỹ thuật cho lực lượng tham gia tiêm phòng; hướng dẫn xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. Tham gia quản lý con giống; việc hành nghề thú y; tham gia thanh tra, kiểm tra cùng đoàn liên ngành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cho UBND huyện theo quy định.
    Đối với UBND các xã, thị trấn: Kiện toàn và duy trì hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch gia súc, gia cầm của xã, thị trấn. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng xóm, tổ dân phố đôn đốc, chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện cơ sở mình phụ trách về  thường trực Ban Chỉ đạo xã, thị trấn. UBND xã, thị trấn lập kế hoạch tiêm phòng từng ngày, từng xóm, tổ dân phố và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã, xóm để người chăn nuôi nắm rõ kế hoạch tham gia thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao. Phân công cán bộ tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; mua bổ sung những vật tư, trang thiết bị phục vụ tiêm phòng còn thiếu. Tổ chức tiêm phòng nhanh gọn, triệt để, an toàn theo đúng yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch. Đối với các trang trại chăn nuôi lợn thông báo, phát vắc xin tự tiêm, Trưởng thú y phải giám sát việc tự tiêm của các hộ và quản lý vắc xin. Với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khuyến khích tự nhận vắc xin về tiêm phòng cho đàn lợn. Các trang trại, hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ không tự tiêm phải đăng ký với xã, thị trấn bố trí lực lượng tiêm phòng. Nếu hộ chăn nuôi cố tình không tiêm phải lập biên bản ghi rõ lý do và nộp biên bản về Ban chỉ đạo để xin ý kiến xử lý theo quy định. Giao Trưởng xóm, Tổ trưởng TDP, cán bộ thú y có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, giám sát từng hộ chăn nuôi để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; thực hiện ghi chép đầy đủ kết quả tiêm phòng theo biểu mẫu, lấy chữ ký của chủ hộ chăn nuôi đã tiêm phòng có xác nhận của UBND xã, thị trấn, đồng thời thu hồi vỏ lọ vắc xin được hỗ trợ để nộp cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện làm chứng từ quyết toán các loại vắc xin được nhà nước hỗ trợ.
    Đối với dàn lúa mùa: Tập trung theo dõi rầy nâu lứa 6 dự kiến xuất hiện vào khoảng 15/9; theo dõi đối tượng sâu đục thân hai chấm ở diện tích Tám, Nếp đặc sản, và bệnh đạo ôn … để có biện pháp xử lý kịp thời.
    Đối với nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản: Phải theo dõi dịch bệnh để cảnh báo sớm và có biện pháp phòng trừ. Toàn huyện còn 35 tàu chưa lắp camera hành trình cần phải lắp ngay trước 20/9, tàu nào không lắp sẽ không cho ra khơi; yêu cầu các xã có các tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình lập ngay hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Các xã, thị trấn tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, xây dựng và triển khai kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM kiểu mẫu.
    Tại Hội nghị, UBND huyện đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cẩm vụ Xuân năm 2020.

Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |