news

Hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

(11:38, 14/01/2021)

    Sáng ngày 13/01, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo cáo viên năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021; thông tin thờì sự, chính sách và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Hải - UVBCH Đảng bộ tỉnh -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trịnh Xuân Lộc - Phó trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Đinh Xuân Vương - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện chủ trì hội nghị.
    Năm 2020, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ: Duy trì đội ngũ báo cáo viên của nhiệm kỳ 2020-2025: cấp tỉnh là 3 đồng chí, cấp huyện là 30 đồng chí và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội là 20 đồng chí. Tham dự Cuộc thi Giải báo chí “Búa liềm vàng về xây dựng Đảng”- lần thứ V, năm 2020 với số lượng là 10 bài được đăng ở các báo, tạp chí gửi tham dự Giải Báo chí Quốc gia... 
Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên cơ sở đã tích cực hoạt động thông qua nhiều kênh thông tin để chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng tháng có báo cáo kết quả công tác và phản ảnh dư luận từ 1 đến 2 kỳ bằng văn bản về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, trọng tâm là nắm diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân về công tác chuẩn bị và diễn biến Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết 35, 55 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch về hướng phát triển năng lượng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng; việc thực hiện một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; huyện các vấn đề về ATGT và an toàn thực phẩm trong đời sống; tỷ lệ tham gia mua bảo hiểm y tế đối với người dân; tỷ lệ giảm hộ nghèo; tình hình dịch bệnh Covid 19… Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo, phản ảnh tốt, tiêu biểu như: xã Hải Trung, Hải Bắc; Hải Minh, Hải Nam, Hải Hưng, TT Thịnh Long,  Hải Giang, Hải Tân, Hải Đường….qua các thông tin báo cáo Ban Tuyên giáo đã kịp thời tổng hợp tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo định hướng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng làm cơ sở vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở huyện và địa phương, đơn vị. 
 


 

    Cũng trong năm 2020, mặc dù đại dịch Covid 19 kéo dài phải thực hiện cách ly xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức 8 buổi sinh hoạt báo cáo viên với các chuyên đề như tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” đặc biệt là tuyên truyền sự thành công và quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chất lượng các kỳ sinh hoạt có bước đổi mới theo hướng trọng tâm, sát thực tiễn và ngắn gọn. Những tháng không tổ chức sinh hoạt báo cáo viên do cách ly vì đại dịch Covid 19 Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động biên tập các chuyên đề, các văn bản chỉ đạo gửi cho cơ sở làm tài liệu tuyên truyền định hướng ở cơ sở. Bình quân mỗi tháng các đồng chí báo cáo viên có 1-2 buổi nói chuyện truyền thống hoặc thông tin thời sự và triển khai tuyên truyền theo yêu cầu, nhiệm vụ của cấp uỷ.
 


 

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải - UVBCH Đảng bộ tỉnh -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên trong thời gian qua đã góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; thông báo về những thành tựu nổi bật của huyện trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí cũng làm rõ một số ý kiến dư luận xã hội quan tâm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021; Phát huy dân chủ, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; Tăng cường thông tin tuyên truyền những kết quả, thành tích của huyện với những mô hình cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phòng chống tham nhũng lãng phí nhất là trong bối cảnh tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII; nâng cao hiệu quả các hoạt động của Ban chỉ đạo 35 đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; Làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp uỷ đấu tranh chống các tư tưởng, hành vi sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021./. 

 Trần Là 

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |