news

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng “Trong sạch vững mạnh” 5 năm (giai đoạn 2016-2020)

(08:19, 02/10/2021)

    Sáng ngày 1/10, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng “Trong sạch vững mạnh” 5 năm (giai đoạn 2016-2020). Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Hải – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Trung Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Đỗ Hải Điền – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Hà – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí đại biểu các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.
 

hoi nghi tong ket cong tac xay dung to chuc dang “trong sach vung manh” 5 nam (giai doan 2016-2020)
 

     Trong 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi 2 nghị quyết, 7 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện; nhiều vụ việc được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm, không để phát sinh phức tạp, trở thành điểm nóng...Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được coi trọng. Các cấp uỷ đảng đã tổ chức thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Điều lệ Đảng về tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, nâng cao năng lực lãnh đạo; cải tiến nội dung và mở rộng dân chủ trong sinh hoạt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở quan tâm. Trong 5 năm, đã cử 38 cán bộ đi học lớp cử nhân chính trị và lớp cao cấp chính trị; mở 5 lớp trung cấp chính trị tại chức cho 397 cán bộ đương chức và dự nguồn các chức danh phòng, ban ngành huyện và cơ sở; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 100% cấp uỷ cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Công tác phát triển đảng được cấp uỷ đảng quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở những địa bàn khó khăn, ít đảng viên. Trong 5 năm toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.170 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 234 đảng viên. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, các cấp uỷ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, Các cấp uỷ đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng chính quyền, cơ quan vững mạnh. Bộ máy chính quyền kiện toàn từng bước tinh gọn, củng cố đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, từ đó phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của chính quyền. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều được nâng lên. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo triển khai tích cực; nhất là việc kê khai, kiểm soát việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ tham nhũng. Công tác dân vận được các cấp ủy quan tâm và có bước đổi mới; thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh phức tạp ngay từ cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, ngày càng có nhiều điển hình trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đã phát huy được nội lực trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
    Tổng kết phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2016-2020), Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định khen thưởng 24 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và 32 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, từ đó thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Cờ cho Đảng bộ Bệnh viên Đa khoa huyện; tặng Bằng khen cho Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; tặng Bằng khen cho Chi bộ 2 Phú Lễ, Đảng bộ xã Hải Châu và 14 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm” vụ 5 năm. Những điển hình tiên tiến xuất sắc trên tiếp tục lan toả trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Hải Hậu giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 

hoi nghi tong ket cong tac xay dung to chuc dang “trong sach vung manh” 5 nam (giai doan 2016-2020)
 

    Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Giai đoạn 2021-2025 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ còn rất nặng nề, sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra... Do đó cần sự tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị nhằm huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ. Đồng chí yêu cầu: Tiếp tục coi trọng việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; lãnh đạo bằng nghị quyết, chỉ thị, kết luận và đi đôi với kiểm tra đôn đốc; trong điều hành phải thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, chính quyền; giữ vững nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đặc biệt coi trọng vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu; phân công, quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức từ huyện đến cơ sở, để làm cơ sở đánh giá, nhận xét. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động trong mỗi tổ chức đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Nêu cao vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...
    Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị:
    - Tiếp tục lãnh đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền triển khai thực hiện hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành nghị quyết phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các xóm, tổ dân phố; tăng cường vận động nhân dân đồng thuận, thống nhất thực hiện việc sáp nhập.
    - Tiếp tục đề cao trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, của Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm cam kết của cấp ủy các cấp, của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống dịch. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm” tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống Covid-19.
    Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền khắc phục mọi khó khăn lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã, thị trấn đạt nông thôn mới nâng cao. Lãnh đạo tổ chức triển khai quyết liệt thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của huyện; các xã, thị trấn, cơ quan phải chú trọng xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, đảm bảo sát tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, có tính khả thi cao, làm cơ sở để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong cả nhiệm kỳ.
 

hoi nghi tong ket cong tac xay dung to chuc dang “trong sach vung manh” 5 nam (giai doan 2016-2020)
 

hoi nghi tong ket cong tac xay dung to chuc dang “trong sach vung manh” 5 nam (giai doan 2016-2020)
 

hoi nghi tong ket cong tac xay dung to chuc dang “trong sach vung manh” 5 nam (giai doan 2016-2020)
 

 

hoi nghi tong ket cong tac xay dung to chuc dang “trong sach vung manh” 5 nam (giai doan 2016-2020)


    Tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” giai đoạn 2016-2020.

Vũ Diên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |