news

Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

(05:08, 09/01/2020)

      Sáng ngày 08/01/2020, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; thông tin thờì sự, chính sách và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Về dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Phạm Văn Hà, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Xuân Vương – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.
     Trong năm qua, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, kết quả nổi bật: Duy trì đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh 3 đồng chí, cấp huyện 40 đồng chí và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội là 20 đồng chí. Phối hợp với Đảng uỷ xã Hải Đông kiện toàn 1 đồng chí Phó Ban Tuyên giáo kiêm báo cáo viên Đảng uỷ; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác báo cáo viên – tuyên truyền miệng cho 40 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và các đồng chí trong Ban tuyên giáo Huyện ủy; Đã tổ chức 8 buổi sinh hoạt báo cáo viên với các chuyên đề. Chất lượng các kỳ sinh hoạt có bước đổi mới theo hướng trọng tâm, sát thực tiễn, ngắn gọn. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên cơ sở đã tích cực hoạt động thông qua nhiều kênh thông tin để chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, đồng thời phản ảnh kịp thời với cấp uỷ để có biện pháp giải quyết. Cùng với việc nắm dư luận xã hội để phản ảnh và tham mưu với cấp uỷ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên hằng tháng có báo cáo kết quả công tác và phản ảnh dư luận từ 2 đến 3 kỳ bằng văn bản về Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, trọng tâm là: nắm diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân về việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ thị 34 của Ban Bí thư, những nhiệm vụ trọng tâm của huyện…
     Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu cũng được đồng chí Phan Thế Quảng, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy thông báo tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế thời gian gần đây…
 


 

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Phạm Văn Hà - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên trong thời gian qua đã góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời đồng chí cũng làm rõ một số ý kiến dư luận xã hội quan tâm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội chi bộ tiến tới đại hội Đảng bộ. Tuyên truyền Nghị quyết TW4 khóa 12 của Đảng, xây dựng NTM kiểu mẫu, Chỉ  thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi, Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tẳng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |