news

Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Nam Định năm 2020

(10:11, 31/07/2020)

    Ngày 30/7,  tại phòng họp tầng 3, nhà A4 UBND huyện Hải Hậu, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với UBND huyện Hải Hậu tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nam Định năm 2020 cho 68 tổ chức, doanh nghiệp các huyện Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu có sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2020.
 


 

    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Ơn – cố vấn OCOP Quốc gia giới thiệu kinh nghiệm tổ chức chương trình mỗi xã một sản phẩm  OCOP trên thế giới và Việt Nam. Hướng dẫn về chu trình thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm  OCOP: hướng dẫn các cơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh;  nội dung ghi nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm; hướng dẫn tiêu chuẩn và công bố tiêu chuẩn sản phẩm; công tác quản trị sản xuất, quản trị phân phối và tiếp thị sản phẩm; Marketing và bán hàng...
    Đến nay, toàn tỉnh đã có 62 sản phẩm của 29 cơ sở sản xuất được UBND tỉnh công nhận  sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao (trong đó có 18 sản phẩm 4 sao và 44 sản phẩm đạt 3 sao). Phát huy kết quả đạt được hiện Sở NN và PTNT, Văn phòng điều phối NTM tỉnh, chương trình OCOP tỉnh tiếp tục triển khai công tác tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện  cho trên 80 sản phẩm đăng ký chương trình OCOP năm 2020 trong toàn tỉnh. Qua khảo sát cho thấy có khoảng 40 sản phẩm cơ bản đáp ứng điều kiện để hoàn thiện sản phẩm OCOP đạt 3 sao, các sản phẩm còn lại cần tiếp tục cải tiến, nâng cấp theo tiêu chí OCOP.
   “Mỗi xã một sản phẩm” là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chương trình được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Như Xuân

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |