news

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

(04:27, 15/07/2021)

    Chiều ngày 14/7, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
 


 

    Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Thanh tra huyện, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ kỳ họp cuối năm 2020 HĐND huyện khóa XVIII đến nay; Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện; Kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn trong phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2020 HĐND huyện khóa XVIII. Cũng tại kỳ họp này, UBND huyện trình HĐND huyện các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2025. Thường trực HĐND huyện trình Hội đồng nhân dân: Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND huyện; Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. Các đại biểu thảo luận tại hội trường. Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai HĐND huyện. Giải trình của thủ trưởng các cơ quan, phòng chuyên môn; chất vấn, trả lời chất vấn (nếu có). Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. Thông qua các Nghị quyết kỳ họp. Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.
    Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện diễn ra trong bối cảnh HĐND huyện khóa XIX vừa hoàn thành kỳ họp thứ Nhất, dịch Covid diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn huyện. Do vậy, để kỳ họp thứ 2 diễn ra theo đúng kế hoạch, đề nghị: UBND huyện cần chuẩn bị tốt các báo cáo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri. Các cơ quan có trách nhiệm báo cáo hoặc được phân công soạn thảo Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cần chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình, theo quy định của pháp luật gửi về Thường trực HĐND huyện để các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra và cung cấp cho đại biểu HĐND, các đại biểu dự kỳ họp nghiên cứu trước khi dự kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện căn cứ vào chương trình hoạt động của HĐND huyện, chủ động thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra các nội dung theo luật định. Về tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai HĐND huyện: Dự kiến ngày 20/7/2021, Thường trực HĐND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức họp với Tổ trưởng các Tổ đại biểu; Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn để triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri. Dự kiến ngày 22/7/2021 các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử. Các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 23/7/2021. Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Đặc biệt là các báo cáo cần: tập trung ngắn gọn chuyển đại biểu hội đồng nghiên cứu để kỳ họp diễn ra hiệu quả, chất lượng theo quy định của luật, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
     Kỳ họp tiến hành trong 01 ngày (dự kiến ngày 29/7/2021), địa điểm tại Nhà Văn hóa huyện./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |