news

Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2021

(04:58, 19/11/2021)

    Sáng ngày 19/11, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2021. Các đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Hải Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh, đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đại biểu các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ, đoàn thể chính trị huyện; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện. Hội nghị được kết nối tới 34 điểm cầu các xã, thị trấn.
    Tại hội nghị đã nghe đồng chí Lưu Thị Nghiêm - TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế-xã hội; những vấn đề dư luận quan tâm. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động tiêu cực to lớn của dịch COVID-19. Song với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn cơ bản ổn định; sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản tiếp tục có bước phát triển và chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hoá; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đảm bảo các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và cân đối thu - chi năm 2021. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư bổ sung, nâng cấp; giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; đảm bảo việc làm, an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công; tiếp tục giữ vững điển hình văn hóa cấp huyện. Chương trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu được thực hiện có hiệu quả và cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Hạ tầng và cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện “sáng, xanh, sạch, đẹp”; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân tiếp tục được nâng cao. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; quản lý Nhà nước trên các ngành, lĩnh vực được tăng cường hơn; Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ được tăng cường. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 với việc xuất hiện ngày càng nhiều các ca nhiễm mới, các cấp ủy lãnh đạo từ huyện xuống cơ sở đã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế. Đã xây dựng các kịch bản, phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo các cấp độ dịch bệnh; Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình mới. Xây dựng phương án thiết lập các Trạm Y tế lưu động và phương án chuyển đổi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện sang Bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19; sẵn sàng kích hoạt các Trạm Y tế lưu động và chuyển đổi chức năng Bệnh viện Đa khoa huyện. Đến ngày 17/11/2021 toàn huyện đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 92.283 người; trong đó tiêm mũi 1 là 67.980 người đạt tỷ lệ 36,1%, số tiêm đủ 02 mũi là 24.303 người đạt tỷ lệ 12,9% (tính trên tổng số người dân từ đủ 18 tuổi trở lên), kết quả tiêm đảm bảo an toàn và hiệu quả.
 

hoi nghi doi thoai truc tuyen giua nguoi dung dau cap uy, chinh quyen voi mttq, cac doan the chinh tri - xa hoi va nhan dan nam 2021
 

    Hội nghị đã nhận được 28 ý kiến, đề xuất, kiến nghị tập trung vào 12 nhóm vấn đề (trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng Đảng có 3 ý kiến; chính quyền 25 ý kiến).
     Về lĩnh vực xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trả lời các câu hỏi liên quan đến: việc tiếp tục thực hiện Công văn số 752-CV/TU ngày 24/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 17/11/2003 về “tăng cường lãnh đạo công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân cơ sở”, hướng chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở xóm, TDP tổ chức hoạt động có hiệu quả; Công tác quy hoạch cán bộ đoàn gắn với công tác quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và do cấp ủy Đảng các cấp chủ trì. Đặc biệt là vấn đề dư luận đang quan tâm và nhiều ý kiến hiện nay là: việc triển khai vận động ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo nhiều như: Quỹ ủng hộ nạn nhân da cam, Đền ơn đáp nghĩa, Chữ thập đỏ, Vì người nghèo, Phòng chống COVID-19.v.v.., chồng chéo, nhiều tổ chức vận động như: MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, nhân dân băn khoăn, gây khó khăn cho cơ sở. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh: Vấn đề triển khai các quỹ từ thiện xã hội, với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, trước những khó khăn do cuộc sống khách quan đem lại có sự chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, được MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội phát động trên tinh thần tự nguyện, theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên; đã báo cáo và được cấp ủy, chính quyền cho phép. Tuy nhiên, BTV Huyện ủy cũng nhận thấy rằng, năm 2020, 2021 ngoài các cuộc vận động thường niên, thì có việc vận động quỹ ủng hộ nhân dân bị thiên tai, lũ lụt; dịch COVID-19, đây là những quỹ phát động tại một thời điểm khi nhân dân gặp khó khăn cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều tổ chức triển khai vận động nên BTV Huyện ủy đã chỉ đạo MTTQ huyện chủ trì thống nhất với các đoàn thể có sự kiểm soát. Các quỹ nhân dân hoàn toàn tự nguyện, cán bộ, công chức là gương mẫu ủng hộ. Chỉ tiêu mang tính gợi ý, không áp đặt, quản lý chặt chẽ, hạn chế tối đa việc vận động một người phải tham gia ủng hộ vào nhiều tổ chức, đoàn thể, công khai, minh bạch. Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, BTV Huyện ủy chỉ đạo đối với các cuộc vận động thường xuyên hàng năm, tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên. Tùy vào tình hình thực tiễn sẽ chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể báo cáo với ngành dọc cấp trên có thể triển khai phát động ủng hộ hoặc không triển khai vận động.
    Đối với vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 huyện tiếp thu ý kiến kiến nghị của nhân dân và sẽ chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội báo cáo phản ảnh với các ban ngành của tỉnh với phương châm thống nhất các đợt vận động ủng hộ Covid-19 về một cơ quan chủ trì là Ủy ban MTTQ huyện để cơ sở và nhân dân thuận lợi trong việc ủng hộ.
    Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã trả lời, làm rõ 25 ý kiến các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở các lĩnh vực: công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19; Sáp nhập xóm, TDP; Lĩnh vực giao thông, thủy lợi; Lĩnh vực xây dựng NTM; Quản lý đất đai, Tài nguyên; Lĩnh vực môi trường; Hỗ trợ vay vốn; Việc giải quyết các chế độ chính sách; Nông nghiệp; Lao động, giải quyết việc làm; Văn hóa, xã hội... Trong đó, dư luận đặc biệt quan tâm là Công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, chi phí cho công tác phòng, chống dịch là rất lớn. Đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí công tác phòng chống dịch Covid-19; tiêm chủng vắc- xin phòng covid-19 cho các đối tượng theo quy định của Chính phủ (Tuy nhiên hiện nay nguồn vắc xin hạn chế, các đối tượng trên địa bàn xã như lái xe, tiểu thương buôn bán ở chợ - khu vực tập trung đông người, công nhân của các doanh nghiệp nhỏ (quy mô khoảng 30 người) là những người có nguy cơ bị lây nhễm rất cao, nhưng vẫn chưa được tiêm vắc xin); kiểm tra, rà soát lại việc tổng hợp đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 của đơn vị báo cáo lên huyện để duyệt phân bổ vắc xin đầy đủ và hết các đối tượng; ...
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, đây là năm thứ 3 hội nghị đối thoại được tổ chức, diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid bùng phát, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy vẫn quyết tâm triển khai và đã có 33/34 xã, thị trấn tổ chức đối thoại trực tiếp và thành công, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của nhân dân.
    Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức buổi đối thoại bằng hình thức trực tuyến tại 34 điểm cầu, việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là một trong những kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; làm tốt hoạt động đối thoại với nhân dân sẽ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm được tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn nhân dân đang quan tâm, giảm việc khiếu nại, tố cáo và đơn, thư vượt cấp của người dân; đồng thời huy động được sức dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các ý kiến trao đổi, đề xuất thẳng thắn, dân chủ của đại diện nhân dân đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện; một số vấn đề đã được trao đổi, giải trình thêm các vấn đề thuộc thẩm quyền; còn có những vấn đề cũng chưa đáp ứng, có những vấn đề vượt quá thẩm quyền, sẽ đề xuất với cấp trên, đối với những vấn đề cần phải có thời gian xác minh, làm rõ giao cho các Ban xây dựng Đảng, các phòng chuyên môn của UBND huyện nghiên cứu, tham mưu giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Giao cho Ban dân vận tổng hợp báo cáo kết quả đối thoại cấp xã, cấp huyện, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn cho năm tiếp theo. Đề nghị MTTQ, các tổ chức CT-XH và nhân dân trong huyện cùng đồng hành với Cấp ủy, Chính quyền cần nắm chắc dư luận, nắm bắt ý kiến, kiến nghị, đề xuất, cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó để tiếp thu, kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư luận và nhân dân địa phương quan tâm; thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, và thực hiện tốt các chỉ tiêu còn lại của 2 tháng cuối năm 2021./.

Kim Luyên

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
SEO là gì | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |