news

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020

(03:58, 06/01/2020)

      Sáng ngày 6/1, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2020; Hướng dẫn nhập dữ liệu quản lý đối tượng điều dưỡng người có công.
 


 

     Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Năm 2019, Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện từ đó tham mưu cho Huyện ủy-HĐND-UBND huyện chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác. Tham mưu nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thuộc lĩnh vực ngành. Thực hiện triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, người nghèo, chính sách trợ cấp, trợ giúp đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đã tổ chức đưa đón 228 đối tượng người có công, thân nhân liệt sỹ đi điều dưỡng tại Đồ Sơn- Hải Phòng, Sầm Sơn – Thanh hóa và Trung tâm Điều dưỡng người có công Nam Định. Chi trả điều dưỡng tại gia đình cho đối tượng người có công, thân nhân người có công năm 2019 cho 2.864 người với tổng số tiền 3.179.040.000 đồng. Tiếp nhận, thẩm định thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi học sinh sinh viên đợt 1  cho 84 đối tượng,đợt 02 - 83 đối tượng với tổng số tiền 855.664.000 đồng. Thực hiện hỗ trợ trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 142 đối tượng với tổng số tiền 170.180.000 đồng. Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị Sở LĐ – TB&XH tỉnh giải quyết kịp thời chế độ mai táng phí cho các diện đối tượng người có công từ trần. Kiểm tra, tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp nhận, thẩm định, tham mưu trình Hội đồng chính sách người có công huyện xét duyệt 03 hồ sơ công nhận liệt sĩ của xã Hải Tân, Hải Trung, Hải Long theo Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ; 01 hồ sơ công nhận liệt sĩ theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH và 01 hồ sơ đề nghị công nhận người hưởng chính sách như thương binh của xã Hải Tân. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Bộ tại kết luận thanh tra số 344/KL-TTr ngày 02/8/2018 tiến hành kiểm tra thực chứng đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ tại 27 xã, TT cho 244 trường hợp từ 13-23/5/2019. Tham mưu đề nghị TW, tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng cải tạo nghĩa trang Liệt sỹ cho 5 xã, TT với số tiền 1,7 tỷ đồng. Trong năm đã hỗ trợ, thăm hỏi, hỗ trợ sửa chữa nhà cho các đối tượng người có công hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ với số tiền 522.499.000 đồng. Công tác đào tạo nghề cho nông thôn ngày càng được quan tâm tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hải Hậu mở 13 lớp dạy nghề theo đề án 1956 với tổng số 445 học viên số tiền 862.000.000 đồng. Bên cạnh đó, đã chủ động tham mưu tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng khác trong dịp tết nguyên đán. Tặng quà đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 là 150.000 đồng/suất với tổng số 15.204 đối tượng với tổng số tiền 2.286.000.000 đồng. Tham mưu UBND huyện hỗ trợ đột xuất cho 09 trường hợp với tổng số tiền 27.000.000 đồng. Thực hiện việc chi trả cho các đối tượng ngày càng thuận lợi, kịp thời, chính xác. Xử lý giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.
     Với những kết quả đã đạt được, xác định năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để tiếp tục duy trì đảm bảo sự ổn định an sinh trên địa bàn đóng góp chung vào sự đảm bảo an ninh chính trị phát triển kinh tế của huyện, lĩnh vực LĐTBXH của huyện cũng đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 phải hoàn thành như : Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 0,64%. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc bảo trợ xã hội 0,03% . Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40% . Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định cho 100% đối tượng bảo trợ xã hội. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp. 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.
 


 

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe hướng dẫn sử dụng phần mềm bảng tính google sheets trong việc thực hiện rà soát, đối chiếu, chỉnh sửa thông tin người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đủ tiêu chuẩn điều dưỡng.
 


 

      Hội nghị cũng đã tổ chức chia tay các đồng chí làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội ở xã chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ.

Vũ Diên