news

Hội nghị Cán bộ chủ chốt huyện thực hiện quy trình công tác cán bộ

(03:32, 13/02/2020)

      Ngày 13-2-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVI và quy trình nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Mai Văn Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Trần Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc, Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các phòng, ban trực thuộc HĐND, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn về dự.
 


 

     Ngày 20-1-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Sau 3 bước tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện để Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
     Căn cứ Hướng dẫn của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/TW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về việc công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý. Huyện ủy Hải Hậu đã ban hành Kế hoạch về rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cán bộ chủ chốt của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị các đại biểu đã thực hiện quy trình lấy ý kiến về danh sách nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đương nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVII nhiệm kỳ 2020-2025; lấy ý kiến về danh sách nhân sự Ủy viên đương nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII nhiệm kỳ 2020-2025; lấy ý kiến về danh sách nhân sự các chức danh chủ chốt của huyện đương nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử các chức danh lãnh đạo Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
     Tại Hội nghị, kết quả kiểm phiếu được tổng hợp và thông báo công khai thể hiện sự nhất trí cao của toàn thể hội nghị.

Trần Loan

Uỷ ban Nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3877.141 - Fax: 0350.3877.143
- Email: vanphong@haihau.vn
© 2003-2010 by INCOM
CLB DOANH NHÂN HẢI HẬU
Góp ý: doanhnhan@haihau.vn
Cach SEO tu khoa | XSMB | XSMT | Lịch Vạn Niên |